ATATÜRK STADYUMU KURTULDU

Bursa Atatürk Stadyumu Projesine İptal Kararı


 Bursa Atatürk Stadyumu’nun yıkılarak meydan yapılmasını da kapsayan Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliği, 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bursa Atatürk Stadyumu’nun yıkılarak meydan yapılmasını da kapsayan Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliği, 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Davayı açanlar arasında bulunan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemenin aldığı karara uymaya çağırarak, Atatürk Stadyumu’nun çevresinin temizlenerek korunmasını istedi.Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Mayıs 2014 tarihinde onayladığı Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan kentsel sit alanına ilişkin 1/5 bin ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/bin ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nın iptali için Bursa Barosu, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Bursa Şubeleri, Bursa Atatürk Stadyumu ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği ile Ali Arabacı ve Niyazi Aşır’ın açtığı dava Bursa Birinci İdare Mahkemesi’nce karara bağlandı. Plan değişikliğinin, ‘Plan yapımına ilişkin Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ve kurum başvurularının görüşlerinin alınmadığını’ savunan davacıların itirazını değerlendiren mahkeme, plan değişikliğinin ‘Hukuka ayrı olarak tesis edildiği’ gerekçesiyle iptaline karar verdi.  İptal kararı davacılar tarafından Atatürk Stadyumu önünde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin