AYILAR AZALIYOR

Sokaklarda dans ettirilerek esmer vatandaşların geçim kaynağı olarak kullanılırken 1993 yılından Dünya Hayvanları Korumu Derneği WSPA tarafından ’Ayılara Özgürlük Projesi’ kapsamında toplatılıp getirildikleri, KARACABEY Ovakorusu Ayı Barınağı’nda tedavi ve koruma altına alınan 64 dansçı ayıdan 51’i doğal yaşam süreçlerini tamamlayarak öldüler.. Bu hayvanları özel bir eğitime tuttuklarını ve bunda da başarılı olduklarını ifade eden yetkililer:

“Yarı Vahşi ortamda ayılar arasındaki rekabeti sonlandırdık. Özellikle de insanlardan uzak tutup, doğada tek başına yaşamalarını, paylaşmayı ve kendilerini korumaları korusunda eğittik. Taş altlarına, ağaç kovuklarına yiyecekler koyarak kendiliklerinden bulmalarını sağladık. Dört yanı tellerle kaplı olan yarı vahşi doğal ortamlarında yaşamlarını özgürce sürdürüyorlar. Sonuçta başarılı olduk ama  maalesef sayıları 64 olan  ayılardan 51’i doğal yaşamlarında öldü. Geriye 13 dansçı ayı kaldı” şeklinde konuştular.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin