BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI

KARACABEY BELEDİYE MECLİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Şubat/2016 Dönemi Olağan Meclis Toplantısı        03 Şubat 2016 Çarşamba günü saat:17.00’ de Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

Toplantıya ait gündem aşağıdaki gibi olup, görevliler dışındaki ilçe halkından dileyenler dinleyici olarak toplantıda bulunabilirler.

G     Ü     N      D     E     M

 1. Geçen Toplantı Zaptı;
 2. “Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet 4×4 pick-up çift kabin – 1 adet Traktör – 1 Adet Mini Kazıcı Yükleyici ve 1 Adet Çekici hizmet araçlarının 2016 yılı “T” Cetveline işlenerek satın alınması” hakkındaki 08.01.2016 tarih ve 2016-01/01 sayılı Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.
 3. “Mülkiyeti belediyemize ait 10.000 (onbin) m² ve atlındaki taşınmazların satılması” hakkındaki 08.01.2016 tarih ve 2016-01/01 sayılı Bütçe ve Plan Komisyonu ile 13.01.2016 tarih ve 2016-01/03 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyonu müşterek raporu.
  1. ) “İlçemiz Tophisar Mahallesi, H20-d-08-b pafta, 1735 nolu parsel için şehir plancısına hazırlatılan “Yenilenebilir Güneş Enerji Santrali ve Broiler Tipi Tavukçuluk Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması” 13.01.2016 tarih ve 2016-01/03 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.

2.) “İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, 21 pafta, 58 ada, 1 no.lu parselde yapılaşma şartları için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” 13.01.2016 tarih ve 2016-01/03 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.

3.) “İlçemiz Bakırköy Mahallesi, H20-c-08-b pafta, 1737 no.lu parselin Belediye Hizmet Alanı amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” 13.01.2016 tarih ve 2016-01/03 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.

4.) “İlçemiz Yenisarıbey Mahallesi, H20d-15b pafta, 785 no.lu parsel sahibinin Belediyemize sunmuş olduğu 25.08.2015 Tarih ve 7678-2844 Sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere; 785 no.lu parselinin Ortasarıbey Mahallesi “Kırsal Yerleşme Alanı” sınırına bitişik olması nedeniyle Ortasarıbey Mahallesi “Kırsal Yerleşme Alan Sınırı” içine alınmasını” 13.01.2016 tarih ve 2016-01/03 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.

5.) “İlçemiz Emirsultan Mahallesi,Mevlüt Bektaş Parkı-Barış Manço Parkı-Atatürk Parkı ile Canbalı Mahallesi, Atatürk Kültür Parkı için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onaylanması” 13.01.2016 tarih ve 2016-01/03 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.

 1. Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.01.2016 gün ve 02 sayılı       “Kadro değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.
 2. Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.01.2016 gün ve 03 sayılı “Sözleşmeli personel çalıştırılması” hakkındaki teklif yazısı.
 3. Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.01.2016 gün ve 04 sayılı “Bilgilendirme” hakkındaki teklif yazısı.
 4. Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 28.01.2016 gün ve 05 sayılı “Zabıta Müdürlüğü personeli Fazla çalışma ücreti” hakkındaki teklif yazısı.
 5. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2016 gün ve 06 sayılı “Hafriyat Sahası Döküm Ücretleri” hakkındaki teklif yazısı.
 6. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.01.2016 gün ve 07 sayılı “İlçemiz Seyran Mahallesi, 15 pafta, 1614 nolu parsel ile 6 pafta, 3220-3222-3224 nolu parselleri kapsayan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” hakkındaki teklif yazısı.

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin