BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI TOPLANTISI

Karacabey Belediye Meclisi’nin, Mart ayı toplantısı Çarşamba akşamı yapılacak. Belediye Meclisi, saat 18.00de gündem dışından başka 8 maddeyi görüşmek amaçlı toplanacak. Mobil Başkan Ali Özkan başkanlığındaki gündemde şu konular  görüşülerek tek tek karara bağlanacak:


“1. Şubat / 2017 Dönemi Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi Toplantı Zaptı;

2. “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 172 ada, 326 ve 935 nolu parsellerde Ticaret+Konut alanı amaçlı hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki 08.02.2017 tarih ve 2017 – 02/02 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

3. Karacabey Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.02.2017 gün ve 11 sayılı “Sözleşmeli personel çalıştırılması” hakkındaki teklif yazısı.

4. Karacabey Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 15.02.2017 gün ve 12 sayılı “Araç alımı” hakkındaki teklif yazısı.

5. Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15.02.2017 gün ve 13 sayılı “Sınırlı ayni hak tesisi” hakkındaki teklif yazısı.

6. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2017 gün ve 14 sayılı “İlçemiz Tavşanlı Mahallesi, Emirazmağı mevkiinde bulunan “Sanayi Alanı” ile ilgili Belediyemizce şehir plancısına Plan Hükmü Değişikliği amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.

7. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2017 gün ve 15 sayılı “İlçemiz Bayramdere Mahallesi, 999 ve 1356 nolu parseller için parsel malikince şehir plancısına “Konut Alanı” amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.

8. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2017 gün ve 16 sayılı “İlçemiz Nasrettin Mahallesi, 299 ve 302 no.lu adalar için Belediyemizce şehir plancısına Ada Düzenlemesi amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” hakkındaki teklif yazısı.”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin