BURSA CHP : LAİKLİK İLKESİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

ÖZDEMİR: “KAHRAMAN İSTİFA ETMELİ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın “Yeni Anayasa’da Laiklik Olmamalı” sözlerine CHP Bursa Örgütü’nden tepki geldi. İl Başkanı Şadi Özdemir, laikliğin milli egemenlik ve demokrasiden ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek Meclis Başkanı’nı istifaya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın “Yeni Anayasa’da Laiklik Olmamalı” sözleri üzerine CHP İl Başkanı Şadi Özdemir, basın toplantısı düzenledi. CHP Bursa İl Başkanlığı Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Erkan Aydın ile CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner “in yanı sıra çok sayıda üye katıldı. Özdemir toplantıya şu sözlerle başladı: “TBMM başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik ilkesinin anayasadan çıkartılması gerektiği yönündeki ifadesi yalnızca kendi görüşlerini değil, AKP’nin demokrasiye, eşitliğe ve bir arada yaşama kültürüne nasıl baktığının göstergesidir. Bu sözlerle amaçlanan hedef, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale, yaşama biçimlerine baskı girişimidir. Laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bu yolla din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması değildir.”

LAİKLİK İLKESİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

“Laiklik milli egemenlik ilkesinin de temelidir” diyerek sözlerine devam eden İl Başkanı Şadi Özdemir; “Laiklik ilkesiyle millet zamanın değişen şartlarına göre kendi kaderini belirleyecek hukuk kurallarını kendi egemenlik gücüyle koyma hakkını eline almıştır. Bu hak Meclis tarafından kullanılır, hükümet tarafından uygulanır, yargı tarafından korunur. Anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddesi olan Laiklik ilkesini kaldırmaya yönelik her teşebbüs, milli egemenliği kaldırmaya ve anayasayı zorla ilga etmeye yönelik bir suç girişimidir” dedi. Laiklik ilkesiyle milletin kaderini eline aldığını söyleyen Özdemir; “Egemenlik yetkisini anayasada belirtilen kurallar çerçevesinde kullanır. İktidar seçimle iş başına gelir. TBMM görevini milletten aldığı yetkiyle yerine getirir. Çok partili hayatımız, demokrasimiz ve demokrasimizin parçası olan bütün haklarımızın temeli laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesini kaldırmak, demokrasiyi yok etmek demektir” açıklamasında bulundu.

BÖLÜCÜ GİRİŞİM

“Laiklik, aynı zamanda cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hangi mezhepten, hangi inanıştan, hangi düşünceden olursa olsun, bütün vatandaşların eşit haklara sahip olmasının garantisidir” ifadesini kullanan Şadi Özdemir, bu ülkede hiç kimsenin cinsiyeti, mezhebi, inancı veya düşüncesi sebebiyle bir diğerinden üstün olmadığını açıkladı. CHP İl Başkanı Özdemir; “Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit haklara sahiptir. Laiklik ilkesiyle devlet bütün inanışlara, bütün mezheplere eşit mesafede olur. Bu anlamda Laiklik, bu ülkedeki bütün vatandaşların eşit vatandaş olmasının, devleti yönetme ve idaresinde görev alma hakkının teminatıdır. Laiklik ilkesi sayesinde bu ülkenin bütün vatandaşları kendi yetenek ve çalışmalarıyla bu ülkede her makama gelebilir, her işi yapabilir. Toplumsal barışımız, birlik ve bütünlüğümüz bu temel üzerine kuruludur. Laiklik ilkesini ortadan kaldırmaya yönelik her çaba aynı zamanda birlik ve bütünlüğümüzü yok etmeye yönelik bölücü bir girişimdir” ifadesini kullandı.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

untitledLaikliğin dinsizlik değil, gerçek dindarlığın gelişmesini sağlayan unsur olduğunun altını çizen Özdemir; “Bütün bunlarla birlikte laiklik, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlıkla mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış fanatiklerden başka kimse olmaz. CHP kurucu değerlerimizi, milli egemenliğin, demokrasinin, toplumsal barışın, insan eşitliğinin ve Türkiye’nin temeli olan laiklik ilkesini koruma iradesine sahiptir. Laiklik ilkesinin yok edilmesine ya da laiklik ilkesinin sulandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bilinmelidir ki bu yolla Cumhuriyeti ve demokrasiyi yok ederek, gayri meşru bir baskı rejimi kurmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır” dedi.

MAKAM BÜYÜK GELDİ

İsmail Kahraman’ın yaptığı açıklamalarla TBMM’yi temsil etme yeteneğini kaybettiğini açıklayan Şadi Özdemir sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin temel değerlerine yürekten inanmış milyonlarca vatandaşımız ve Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, özgürlüklerimize ve toplumsal barışımıza yönelen her saldırganı hüsrana uğratacak güce sahiptir. İsmail Kahraman yaptığı açıklamalarla milli egemenliğin, demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsil etme yeteneğini kaybetmiştir. Oturduğu yüksek makam, kendisine büyük gelmektedir. Görevi bir an önce bırakmalı ve istifa etmelidir. CHP, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefiyle özgürlükçü demokrasiyi kurmak için çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu ülkede demokrasiyi yok etmek ve bir baskı rejimi kurmak isteyenler mutlaka yenilecek, Türkiye tarihi yolculuğuna devam edecektir.”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin