BÜYÜKŞEHİR YASASI İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

BÜTÜNŞEHİR’İN YASASININ YARATTIĞI SORUNLAR ARAŞTIRILSIN

 Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Büyükşehir Yasası’ndaki değişiklikle kırsalda ortaya çıkan sorunların araştırılmasını istedi. Dr. İrgil kamuoyunda ‘Bütünşehir Yasası’ olarak bilinen kanunun uygulamaya girmesi sonucu yaşanan sorunların araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge verdi.

Söz konusu yasayla Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu yerlerde il özel idareleri, il genel meclisleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmıştı. Kapatılan belediye ve köyler bulundukları ilçelerin mahallelerine dönüştürülmüştü.

CHP’li vekil önergesinin gerekçesinde, büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırının ilin mülki idare sınırlarına genişletilmesini getiren kanunun uygulanmaya başlamasıyla başka kentlerde olduğu gibi Bursa’da da mahalleye dönüşen pek çok köyün, bozulan yollarının, akmayan sularının tamiri ve bakımı için hangi belediyeye başvuracağını şaşırdığını belirtti.

HİZMET BEKLENTİSİNİN ARTMASI NORMAL

İlçe belediyelerinin sorunu olan mahalleleri Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi’nin ise ilçe belediyelerine yönlendirebildiğine dikkat çeken Dr. İrgil, şöyle devam etti:

“Hizmette öncelik genellikle belediyenin bulunduğu yerleşim merkezlerine verildiğinden merkeze uzak mahalleler belediye hizmetlerinden yoksun kalabilmekte, il özel idareleri de kaldırıldığından ortaya çıkan kamu hizmeti ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayabilmektedirler. Öte yandan yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi hizmet alanında yer alan mahallelerin beklentilerinin artması normaldir. Her mahalle yol, su, kanalizasyon gibi en gerekli belediye yatırımlarının bir an önce yapılmasını istemektedir. Hizmetin getirilmesinde yaşanan aksaklıklar, gecikmeler, unutmalar halkta farklı algılamalara yol açmakta, hizmetlerin ihtiyacın aciliyetine göre değil, kurulan ilişkiler ve yakınlıklara göre karşılandığı düşünülmektedir.”

KÖYLÜDEN KATILIM PAYI ALINABİLİR

Söz konusu kanunla diğer kentlerde olduğu gibi Bursa özelinde de birtakım sıkıntıların yaşanıyor ve yaşanacak olmasının ihtimal dahilinde olduğunu da belirten Dr. İrgil, önergenin gerekçesinde “Örneğin önümüzdeki yıllarda büyükşehir sınırlarına dahil edilen köylerde yaşayanlar, içme suyu, atık su gideri, altyapı yatırımları ve benzerleri için katılım payı veya başka adlarla yeni giderlerle de karşılaşacaktır” diyerek şu taleplerde bulundu:

“6360 sayılı kanunun; Bursa özelinde ve Türkiye genelinde, mahallelerin yönetimi ve hizmet sunumu, halkın temsiliyet ve hizmet alımı açısından doğurduğu sorunlarla, muhtarlıklarını kaybeden Bursa şehrinin ve diğer şehirlerin kırsalında yarattığı sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin tespiti için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyorum.”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin