CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’tan çocuk işçiliği karnesi

“Bu Sorun Sosyal Kalkınma Kavramıyla Doğrudan İlgilidir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, ülkemizi derinden etkileyen sosyal sorunlardan biri olan çocuk işçiliği ile ilgili yayımladığı basın açıklamasında, sorunla ilgili ciddi rakamlar verdi. Çocuk işçiliği sorununun gelişmekte olan her ülke için olduğu gibi, Türkiye için de önem taşıyan bir konu olduğunu ifade eden Karabıyık, sorunun nüfus, eğitim düzeyi, ekonomik gelişim ve sosyal kalkınma kavramlarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

 CHP’li vekil, “Türkiye’de bugün birçok çocuk ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Resmi rakamlar da bunu açıkça gösteriyor: TÜİK’in hazırlamış olduğu İstatistiklerle Çocuk 2014 Bülteni’nde, Türkiye nüfusunun 22 milyon 838 bin 482’si çocuk nüfusudur ve çocuk nüfusunun Türkiye nüfusuna oranı ise yüzde 29,4’tür. TÜİK’in yapmış olduğu Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre ise, 2012 yılında çocuk işçi sayısı 893 bindir ve çocuk işçilerin toplam çocuk nüfus içerisindeki oranı yüzde 5,9’dur” açıklamasıyla çocuk işçiler sorununun önemini, resmi verilerle gözler önüne serdi.

Sokakta Oyun Oynaması Gereken Çocukların İstihdamında Yüzde 2,4’lük Bir Artış Var

2015 yılına kadar da verilerde bir azalma olmadığının altını çizen Karabıyık, “Vahim olanı, bu yükseliş, tam da gelişim çağlarında olan, sokakta oyun oynaması gereken 6- 14 yaş arası çocukların istihdamında yüzde 2,4’lük bir artış ile görülmektedir” dedi.  Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesine göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak olduğunu hatırlatan Karabıyık, buna rağmen 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklardan bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenler okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabildiğini hatırlattı.

“Türkiye’de ev içinde, karşılığı olmadan, emeği görülmeden çalışan çocuklar ise, toplam çocuk sayısının yüzde 49,2’sini oluşturuyor. Bu verilere, resmi istatistiklerde kayıt dışı çalışan çocukların, aile işlerinde çalışan çocukların, sokakta çalışanların ve geçici, mevsimlik çalışanların da dâhil edildiğinde tablonun daha da vahim olduğunu öngörebiliyoruz” açıklamasını yapan CHP’li vekil, “Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olarak tanımlanan mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukların, çocuk işçi sayısına oranı yüzde 45 ve tarım sektöründe çalışan çocuk işçi sayısı 326 binden 399 bine çıkmış durumda. Tarımda çalışan çocuk işçi oranı ise 2006’dan 2012’ye yüzde 8’lik bir artış gösterdi” dedi.

Yoksul Fertlerin Yüzde 44,3’ünü Çocuklar Oluşturmaktadır

Çocuk işçiliğinin nedenlerinin başında yoksulluk, göç ve eğitim olanaklarından mahrumiyeti sıralayan TÜİK raporu incelendiğinde, Türkiye nüfusunun yüzde 15’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve bu durumun oluşmasında çok çocuklu ailelerin payının olmasının dikkat çektiğini belirten Karabıyık, “Ayrıca biliyoruz ki hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk da artmaktadır. TÜİK’in hazırlamış olduğu İstatistiklerle Çocuk 2014 verilerine göre, yoksul fertlerin yüzde 44,3’ünü çocuklar oluşturmaktadır” dedi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (ISİG) 2015’te en az 63 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini kaydettiğini belirten Karabıyık, aynı verilere göre, 2015’teki 1730 iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin yüzde 18’inin 14 yaş ve altında, 45’inin 15-17 yaş arasındaki çocuklar olduğunu dile getirdi.

Son 3 Yılda 176 Çocuğumuz İş Cinayetlerine Kurban Gitti

Türkiye’de çalışan çocukların çalışma nedenlerinin başında yoksulluk geldiğini söyleyen Karabıyık,  6-17 yaş grubundaki çalışan çocuklar içerisinde okula devam eden çocuklar için %39,3’ünün hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak, yüzde 24’ünün ise hane halkı gelirine katkıda bulunmak için çalıştığını; okula devam etmeyen çocuklarda ise hane halkı gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranının % 58,7 seviyesinde olduğunu açıkladı. Okula devam etmeyen ve hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için çalışan çocukların oranının ise % 18,1 olduğunu belirten Karabıyık, toplamda çocukların yarısından çoğunun ekonomik nedenlerle çalıştığının altını çizdi.

Son üç yılda iş cinayetlerinde 176 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Karabıyık, “Çocuklarımızın 92’si tarım, 20’i inşaat, 14’ü ticaret/eğitim, 11’i metal, 6’sı gıda, 6’sı tekstil, 5’i konaklama/eğlence, 5’i taşımacılık, 5’i genel işler, 3’ü kimya, 2’si çimento, 1’i maden, 1’i iletişim, 1’i metal ve 1’i sağlık işkolunda çalışıyordu; 3 çocuğun ise işkolu tespit edilemedi. Bu rakamlar çok üzücü” açıklamasını yaptı.

4+4+4 Sistemi Çocukları İşçileştiriyor

Çocuk işçiliğin artış sebepleri incelendiğinde 4+4+4 eğitim sisteminin çocukların işçileştirilmesinde payı olduğunu vurgulayan Karabıyık, “Ne yazık ki meslek okulları da sanayinin fason işçileri olarak görülüyor ve çocuklar ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Buralarda çocuğun korunmasına yönelik istismara karşı merkezinde çocuğu koruma olan denetim mekanizmalarının oluşması gereklidir” dedi.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin