CHP KADIN KOLLARINDAN NİKAH TASARISINA TEPKİ

CHP Bursa Kadın Kolları, İl Başkanlığında düzenledikleri basın toplantısında müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Sekreteri Necla Özadalı yaptığı açıklamada, müftülüklere de bu yetkinin verilmesinin amacını sosyal hayata dini tahakkümün dayatılması olarak değerlendirdi. 


CHP Bursa Kadın Kolları, İl Başkanlığında düzenledikleri basın toplantısında müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Sekreteri Necla Özadalı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gündeminde çok acil çözümlenmesi gereken sorun olduğunu belirterek; “İç ve dış borçların trilyon dolarlara yaklaştığı, işsizliğin, aşsızlığın had safhaya ulaştığı, her dört gençten 1’inin işsiz olduğu, terörün her gün yüreklerimizi kasıp kavurduğu, basının ve bilimin dört duvar arasına hapsedildiği bir süreçte; yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi, iktidar yine nikâhı kimin kıyacağı ile uğraşmaya başladı” dedi.  “İktidarın müftülüklere de resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısını tekrar tekrar gündeme getirmesi, yaşamakta olduğu çöküşü, sistematik tehditlerle bertaraf etmeye çalışmasıdır” diyen Özadalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz kadınlar sormak istiyoruz; Kadınlar her gün öldürülüyor iken, her gün tacize, tecavüze, şiddete uğruyor iken, yoksulluk içinde iken, çalışma hakları ellerinden alınıyor iken, özgürlükleri gasp ediliyor iken tek sorunumuz, evlenme akdinin müftü aracılığıyla çözüme kavuşturulması mıdır? Sizler; medeni kanunun kadınlara verdiği haklardan neden rahatsız oluyorsunuz?” Türkiye’de evlendirme memuru sayısında bir sorun olmadığına dikkat çeken Özadalı; “Buna rağmen müftülüklere de bu yetkinin verilmesi sosyal hayata dini tahakkümün dayatılması içindir. Türkiye’de çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığı düşünüldüğünde bu tasarının nasıl bir gaflet olduğu daha rahat görülecektir. 12 yaşında imam nikahına, 6 yıl sonra imamın kıydığı resmi nikaha, çocuk gelinlere izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

 

LAİKLİK İLKESİNE AYKIRIDIR

Müftülük kurumu İslam ile özdeş olduğunu vurgulayan Necla Özadalı,  resmi nikahın müftülerce kıyılabilmesinin önünün açılmasının Türkiye’deki aile yapısına dini bir dayatma olduğunu söyleyerek; “Bu topraklar dinine sahip çıkan, geleneklerine ve göreneklerine bağlı olan insanların evidir. Bu insanların yüzde 90’dan fazlası zaten Müslümandır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti’dir.  Hukuk Devleti olmakla, kadınlar evlenirken Medeni Kanunla hakları güvence altına alınmıştır. Evlilik akdinin müftülerce yapılmasının önünün açılması din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da Laiklik ilkesine aykırıdır. Ancak endişe ile görüyoruz ki; iktidar bu ve bunun gibi uygulamalarla laik düzeni yavaş yavaş ve sinsice yok etmeye çalışmaktadır. Bir arada yaşamamızı sağlayan laikliğe açılan her gedik, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecektir. Bugün daha net görüyoruz ki siyasi iktidarın son yıllarda “dava” dediği şey laik düzenin yıkılması davasından başka bir şey değildir” dedi. “Biliyoruz ki; bu düzenlemeyi getirenlerin en büyük korkusu, direnen, mücadele eden kadınlardır” diyen Özadalı sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de kadınların sosyal statüsü 1926 medeni kanunu ile resmen tanımlanmıştır. Bizlere düşen, bu medeni kanunu daha ileriye taşımaktır. Biz Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı kadınlar olarak, kadını toplumdan dışlayan her tür uygulamanın karşısında olduğumuzu ve mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu düzenlemeyi derhal geri çekin. Yaşasın tam bağımsız, laik, sosyal hukuk devleti, Yaşasın kadınlar, Yaşasın hak, hukuk, adalet.”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin