CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi’den Tıp Bayramı açıklaması

Tıbbiyeliler vatan sevgisini ve mücadelesini Kurtuluş Savaşı sırasında göstermiş ve kahramanlıkları dillere destan olmuştur. Doktorlarımız, Cumhuriyetin ilk yıllarında halkımızı kırıp geçiren, sıtma, trahom, verem ve diğer hastalıklarla savaşmış ve bu savaştan da başarıyla çıkmıştır.    

Ancak bugün AKP iktidarının sağlık hizmetlerini paralı hale getirmesi ve sağlık hizmetlerinin yönetilememesinin sorumlusu olarak hekimlerin gösterilmesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ortaya çıkarmıştır. Sağlık Bakanlığı vatandaşları müşteri olarak görmeye başlamış ve desteklediği özel hastanelere yönlendirmiştir. Maalesef vatandaşın cebinden harcadığı para miktarı Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine eşit hale gelmiştir.     

Öte yandan sağlık personelimizin pek çok sorunu bulunmaktadır. Aşırı ve düzensiz çalışma çok sayıda sağlık sorununa ve iş güvenliği problemine yol açabilmektedir.  Örneğin bir hemşire yaklaşık 18-20 hastaya bakmakta ve söz konusu bu durum hemşireleri hata yapma olasılığıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Maaş koşullarının düzeltilmesi, ek ödemelerinin arttırılması ve bayan çalışanlar için kreş saatlerinin çalışma saatlerine göre ayarlanması sağlık çalışanlarının performanslarını arttıracaktır.   

Sağlık; temel, insani ve Anayasal bir haktır.

Bu hakkı sağlayan sağlık çalışanları da doktoru, hemşiresi, çalışanı ve hastasıyla bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.

Sağlıkta Reform, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında son 15 yıldır AKP iktidarı tarafından uygulanan sağlık politikalarıyla sağlık Anayasal bir hak olmaktan çıkmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlığın finansmanı artık ekonomik çıkarlar gözetilerek planlanmaya başlanmıştır.

Sağlık, parası olanların en iyi şekilde tedavi olduğu ancak parası olmayanın hizmeti satın alamadığı bir alan haline getirilmiştir.

Tam Gün Yasası, performans uygulaması,yamalı bohçaya dönen sürekli değişen sağlık politikalarıyla sağlık hizmeti nitelik ve kalite kaybı yaşamıştır.

“Önce insan” diyen, “önce zarar verme” diyen, büyük bir fedakarlıkla gece gündüz demeden mesai yapan yüz binlerce sağlık çalışanı maalesef şiddete en çok maruz kalan kesim konumuna gelmiştir.

Israrla uygulanan yanlış sağlık politikaları ve hekimlik mesleğini her geçen gün değersizleştiren, itibarsızlaştıran,  hedef gösteren  sorumsuz anlayış, kabul edilemez şiddetin baş sorumlusudur.

Koruyucu hizmet vermesi gereken aile hekimleri, sadece reçete yazan hekimler konumuna dönüştürülmüş, aile hekimlerinin sorunları da yıllar içinde büyümüştür.

Bireysel-sözleşmeli-güvencesiz; ne kadar hasta o kadar para sistemiyle çalışan aile hekimleri, gerek bu nedenlerden gerekse fiziksel mekânın yönetim sorumluluğu açısından her geçen gün hekimlik mesleğinden uzaklaştırılmıştır.

Yanlış sağlık politikalar iş barışını da bozmuştur.

Personel eksikliğinden kaynaklanan iş yükü, yoğun iş temposunun ardından bitmek bilmeyen nöbetler, fazla mesailer sağlık çalışanlarını her geçen gün biraz daha yıpratmaktadır.

Yumak yumak büyüyen kronik sorunlar neticesinde sağlık çalışanları mutsuzluğa, umutsuzluğa mahkum edilmiştir.

14 Mart Tıp Bayramı ancak bu gerçekler hatırlandığında ve çözüm önerileri hayata geçirildiğinde bayram olarak kutlanabilecektir.

Özet olarak, iktidarın uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlığı paraya endeksli hale getirmiştir. Vatandaşa ihtiyacı kadar sağlık hizmeti değil, parası kadar sağlık hizmeti sunulmaktadır. Sağlık hizmetleri bütçeden değil vatandaşın cebinden karşılanır hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın bu bütçe ve paralı sağlık hizmeti anlayışı ile vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunamayacağı açıktır.      Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe kavuşması için gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışan tüm tıp emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.  

Lütfen Paylaşın ve Beğenin