CHP’Lİ ADAYLAR BURSA’YI ARŞINLIYOR

1CHP Bursa Milletvekili adayları, toplumun her kesimine yönelik seçim bildirgesinde yer alan vaatleri halka duyuruyor. CHP’nin “ülkenin sigortası” olduğunu belirten milletvekili adayları, “Önce Türkiye” idealini tek hedef edindiklerini belirtiyorlar.

CHP Bursa Milletvekilleri ve milletvekili adayları, Bursa sokaklarını arşınlıyor. Herkese ve her kesime ulaşmaya çalışan adaylar, Bursalılara CHP’nin 1 Kasım seçim bildirgesini anlatıyor.

Adaylar, CHP’nin 7 Haziran öncesinde “Yaşanacak Bir Türkiye” sloganı ile yola çıktığını, ancak 7 Haziran sonrasında ülke gündeminin CHP’yi “Önce Türkiye noktasına getirdiğine dikkati çekiyorlar. Ülkeyi yeniden bir seçim mecrasına sürüklememek için CHP’nin ülke yararı gözetilerek belirlenen 14 ilkeye bağlı kalarak, koalisyon hükümeti kurulması için her çabayı verdiklerini anlatan adaylar, bu çabaların “önce ben” diyen bazı siyasiler yüzünden sonuçsuz kaldığını belirtiyorlar.5

Halkın iradesini temsil etmeyen 1 Kasım seçimine de hazır olduklarını belirten CHP’ li adaylar, bildirgede yer alan vaatleri esnaf, işçi, yaşlı, kadın, engelli her seçmene aktarıyor.

CHP’nin ekonomist milletvekili Profesör Dr. Lale Karabıyık, esnafla buluşmasında, esnafın, ödediği yıllık vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullanacağını, kredi kefalet kooperatiflerinin güçlendirileceğine dikkati çekti.

Sağlık yapılanmasında yerelde pek çok soruna dikkati çeken Dr.Ceyhun İrgil, yaptığı işyeri ziyaretlerinde özellikle kadın işçilere yönelik iyileştirmelerden söz etti. “Kadın İstihdamlı Büyüme Modeli” ile kadınların güvenceli ve nitelikli işlerde çalışmasının sağlanacağını belirten İrgil, kadınlardan sorumlu olacak bakanlığın çalışanlarının yüzde 70’inin de kadınlardan 4oluşturulacağına vurgu yaptı.

CHP Bursa milletvekili adayı Semih Özdemir de emeklilerle yaptığı görüşmede, çalışanların maaşı ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatılacağını, emeklilerin, milli gelir artışından refah payı almasının sağlanacağını söyledi.

Sosyal devlet olmanın önemli sorumluluklarından birinin de engelli vatandaşların yaşam standardını yükseltmek olduğunu belirten CHP’li milletvekili adayı Alpay Aydın da bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti sağlanacağını belirtti. Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını belirten Aydın, Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, yüzde 40 engellilik düzeyi için 400 lira, yüzde 60 engellilik düzeyi için 600 lira yaşam aylığı bağlanacağını söyledi.

Ülke gündemini ele geçiren terör, halka, geçim derdini unutturacak kadar endişe yaratırken, CHP’li adaylar, Bursalılara birlik ve beraberlik içinde aşılamayacak sorun olamayacağını anlatıyor.3

 

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin