CHP’Lİ AYDIN,BAZI GRUPLARIN SİLAHLANMA GİRİŞİMİNİ TBMM’YE TAŞIDI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye’de silahlanmadaki artış ve basında yer alan bazı grupların gizliden gizliye silahlandığı iddiaları üzerine Meclis Araştırması açılmasını istedi.

İsveç’te bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI-Stockholm International Peace Recearch Institute) 2016 yılı raporunda, son 5 yıl içinde silah ihracatının yüzde 8.4 oranında artış gösterdiğini ve silahlanmanın Soğuk Savaş yıllarındaki seviyeye yükseldiğini açıkladı. Konunun araştırılması için Meclis Araştırma önergesi veren Erkan Aydın, yapılan araştırmalara dikkat çekerek Türkiye’de de silahlanmanın giderek arttığı, ateşli silah kullanımının yaygınlaştığı belirtti.

Basında yer alan haberlerde bazı grupların gizliden gizliye silahlandığı, bu grupların siyasi konjonktüre göre hareket edeceği iddialarına vurgu yapan Aydın, “Söz konusu gizli gurupların kontrol altına alınması, Türkiye’nin iç barışının tehlikeye sokulmaması, ülkenin bir maceraya atılmaması amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması konusunda gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“HİÇBİR GRUP, GÜCÜNÜ YASALARDAN ALAN KURUMLARIN ÜSTÜNE ÇIKARAMAZ”

Aydın şöyle devam etti:

“Kamuoyuna yansıyan haberlerde; Türkiye’de bazı grupların kendi aralarında örgütlendiği,  kendi aralarında haberleşme ağı kurdukları ve silahlandıkları kaydediliyor. Bu gruplardan birisinin de “Kardeş Kal” adını taşıdığı belirtiliyor. Söz konusu bilgiye göre;  grup anlık iletişim için WhatsApp grupları oluşturuyor, her ilçede telsiz sistemleri kuruyor, radyo yayını yapabilmek için şirket kuruyor. Grup, Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilkyardım, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikalı insansız hava aracı – drone kullanım eğitimleri alıyor. Söz konusu grubun kendi içinde silahlandığı da iddia ediliyor. Oysa ki; Türkiye’nin iç ve dış güvenliği Anayasa ve yasalarda açıkça ve net şekilde belirlenmiştir. Hiçbir grup; gücünü yasalardan alan kurumların üstüne çıkamaz, kendisini onun yerine koyamaz. Aksi bir girişim anarşidir. Türkiye’de artan silahlanmanın, son dönemde kurulan illegal güç odaklarının araştırılması; Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin tehlikeye atılmaması, olası bir anarşi girişimine maruz bırakılmaması ve her bir yurttaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir. 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin