CHP’Lİ İRGİL’DEN ÇOCUK HAKKI İÇİN KANUN TEKLİFİ

DAİMİ BİR ÇOCUK HAKKI KOMİSYONUNA İHTİYAÇ VAR

 TBMM’de çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması alanında çalışacak daimi bir ‘Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu’ kurulması için kanun teklifi veren CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, “Resmi olmayan rakamlara göre son bir yılda 400’e yakın, son on yılda ise 300 binin üstünde çocuk istismara uğradı. Çocuğun lehine bir anlayışa çok ihtiyaç var” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ocakta 34, şubatta 14, martta 63, nisanda 33, mayısta 38 ve haziranda da 17 çocuğun istismar haberine rastlandığını söyleyen CHP’li İrgil, Türkiye’deki adliyelerdeki dört tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğunu, son on yılda ise çocuk istismarı davalarında yüzde 700 artış görüldüğünü ifade etti.

“Çocuk istismarı Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Bu yarayı iyileştirmek için gerekli önlemleri almak ise devletin görevidir” diyen İrgil şöyle devam etti:  

ÇOCUĞUN YARARI İÇİN PARTİLERDEN EŞİT TEMSİL

“Çocuğun cinsel sömürü ve istismardan korunması için kayıt ve ayrıştırılmış istatistik sistemi oluşturulmalı. Faillerin kaydı ve bir daha bu suçu işlememeleri için de izlenebilmesi sağlanmalı. Çocuk haklarıyla ilgili konuların ve bu haklara yönelik ihlallerin düzenli olarak izlenmesi, bunların fark edilmesi, tanınması ve ele alınması toplumsal bir önem taşımaktadır. Çocuk hakları ekseninde çalışacak daimi bir ihtisas komisyonu her tür yasa tasarısını çocuk haklarına uygunluk açısından inceleme görev ve yetkisine sahip olabilecek, yıllık bütçelerde çocuklara yeterli kaynak ayrılmasını sağlayabilecektir. Bu nedenle TBMM’de çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocukların korunması alanında profesyoneller ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimi sağlayacak daimi bir komisyonunun kurulmasına ihtiyaç vardır.”

CHP’li İrgil’in ‘Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu’ kurulması için verdiği kanun teklifi; daimi bir ihtisas komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun çocuğun yüksek yararı düşüncesi doğrultusunda diğer ihtisas komisyonlarından farklı olarak siyasi partilerin eşit temsili ile kurulmasını öngörüyor. Ayrıca bu komisyonun çalışmalarını çocuk hakları konusunda uzman isimlerin toplantılara devamlı katılımının sağlanarak görüş ve önerileri ile yürütmesini içeriyor.

***

 Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler

  • 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 54 maddelik BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni Türkiye 1990 yılında imzalamıştır. Bu sözleşmede çocuğun sağlığa, eğitime, insana yakışır bir yaşam standardına erişme hakkının, istismar ve ihmalden korunma hakkının altı çizilmiştir.

  • Türkiye’nin taraf olduğu çocuk haklarıyla ilgili Avrupa ölçekli diğer sözleşmeler arasında; Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi; Avrupa Sosyal Şartı; Çocukların Velayetine ilişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi; Çocuk Haklarının Kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi; Uluslararası Çocuk Kaçakçılığının Sivil Yönleriyle ilgili Lahey Sözleşmesi sayılabilir.

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin