CHP’Lİ KARABIYIK:“Sadece Niyet Yeterli Değil, Sorunları İyi Okumak Gerek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türk Eğitim Sistemi’nde yaşanan sorunları gündeme getirdi.

Eğitimin ülkeyi geleceğe taşıyan bir köprü olduğunu, doğru şekillendirilirse ve yön doğru çizilirse köprünün doğru yere taşıyacağını söyleyen Karabıyık, “Orta Vadeli Program henüz yayınlanmadı ama Sayın Başbakan eğitim ile ilgili olumlu gelişmelerin olacağına dair bir iki konu üzerinde durdu. Bunlar tabi güzel niyetler ama sadece niyet yeterli değil, doğru politikalarla, doğru yöntemlerle, bu niyetleri gerçekleştirmek doğru olan. Aynı zamanda, hem geçmişten bugüne hangi sorunları taşıdığımızı, hangi sorunların daha da arttığını ve hangi sorunların çözümsüz kaldığını iyi okumak gerek. Hem de eğitim üzerinde yapılmış ve yapılmaya devam edilen tahribatlardan ders çıkarmak gerek” açıklamasında bulundu.

“Çocukların Maksimum Faydasını Öncelemeliyiz”

CHP’li Vekil, eğitimi ideolojiye göre, siyasetin arka bahçesi olacak şekilde değil, gelecek nesilleri çağdaş uygarlık düzeyinde başarılara ulaştıracak, laik, Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, liyakata önem veren, çocuk ve gençlerin en iyi şekilde eğitilmesini ve maksimum faydayı sağlamalarını önceleyecek şekilde şekillendirmek gerektiğinin altını çizdi. Karabıyık, sorunların çözümü için kapsamlı bir çalışma gerektiğini söyledi ve ekledi: “Aynı zamanda çocuğun eğitimini, sağlığını, beslenmesini, korunmasını, barınmasını vb ilgili birçok konuyu da birlikte bütünsel bir yapıyla düşünen bir eğitim sistemiyle, doğru bir çocuk politikasıyla oluşturmak gerekir.”

“AKP’nin Temel Sorunu Uzun Vadeli Bir Eğitim Planı Olmayışıdır”

Doğru çözüme ulaşmanın yolunun sorunları ve eğitimin karnesini iyi okumaktan geçtiğini dile getiren Karabıyık, “2002 yılından bu yana iktidarda olan AKP’nin temel sorunu uzun vadeli bir eğitim planlamasının olmayışıdır. Genellikle anlık reform diye başlatılan ama alt yapısı olmayan projeler ya da ideolojik dayatmalarla yapılan düzenlemeler eğitim sistemini daha kaotik bir yapıya sürüklemiştir. Eğitim bir yapboz tahtası değildir. Eğitimin sorunlarını ve doğru şekillendirilmeye çalışılmasının önemini hatırlatmak istiyorum” dedi.

6-18 yaş zorunlu eğitim çağ nüfusunun yüzde 14’ünün okula gitmediğini, bu oranın 958 815’inin kız öğrenciler olduğunu hatırlatan Lale Karabıyık, “İlkokulların yüzde 31 birleştirilmiş sınıflı ilkokuldur. Dolayısıyla bu rakam bile eğitim altyapı yatırımlarına olan ihtiyacı göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 14’üne yurt hizmeti verilebilmektedir. Bu sorunların kısa sürede çözüme ulaştırılması gerekir” şeklinde konuştu.

“Kamuoyunda Yeni Kadroların Başka Yandaş Sendika ve Cemaatler Tarafından Şekillendirildiği Şüphesi Var”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütünden temizlenme çalışmalarının sürdüğünü unutmamak gerektiği yineleyen Karabıyık, “Ancak yeni kadroları ve politikaları başka yandaş sendika ve farklı cemaatlerin şekillendirildiğine dair kamuoyunda şüpheler vardır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Proje Okullarında 8 yılını dolduran öğretmenlerin zorunlu olarak tayin isteyeceklerini ve okullar açıldıktan sonra yapılan bu uygulamanın ülkenin gözde eğitim kurumlarının içinin boşaltılmasına ve niteliklerinin düşürülmesine neden olacağının dile getiren CHP’li Vekil, “Ayrıca bu düzenlemenin okullarda bulunan olumlu iklime büyük zarar vereceği bir gerçektir” açıklamasını yaptı.

“Okulların Tam Gün Sistemine Geçmesi İçin 100 bin Yeni Dersliğe İhtiyaç Var”

Konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarına da değinen CHP’li Karabıyık, “Sayın Başbakan, tam gün okul niyetiniz tabi oldukça güzel. Böylece çocuklara hem daha iyi eğitim verilebilir, hem daha uzun süre okulda geçiren çocuğun sokaklardaki tehlikelerden korunması sağlanır, hem veliler açısından yararlı olur. Zaten OECD ülkeleri içinde tam gün eğitim vermeyen tek ülke Türkiye. Ancak, eğitime ayrılan bütçe içinde alt yapı yatırımları o kadar yetersiz ki, okulların tam gün sistemine geçmesi için en az 100bin yeni dersliğe ihtiyaç var; ayrıca mevcut birleştirilmiş sınıfları da unutmamak gerekir. Okullar tam gün olunca öğle yemeği verilmesi gerektiğini ve yemekhaneler oluşturmak ihtiyacını da göz ardı etmemeliyiz. Tabi taşımalı eğitimdeki sorunları da unutmayalım. Ayrıca, tam gün sistemine geçildiğinde sınıflardaki öğrenci sayısı da artmamalı” dedi.

CHP’li Vekil’e göre eğitimde acilen alınması gereken tedbirlerden bazıları ise şöyle:

–          Mevcut durumda yükseköğretim öğrencilerinin sadece %14’üne, zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise %1’ine yurt imkanı sağlanabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin vakıf, cemaat ve derneklerin yurtlarına gitmemesi için bir an önce yurt projesi başlatmalıdır. TOKİ acilen harekete geçirilmelidir.

–          Yeni öğretim yılında değişeceği ilan edilen müfredatlar, ders dağılımları ve hangi dersin hangi branş tarafından okutulacağı konularındaki belirsizlik acilen giderilmelidir. Müfredat çağdaş, bilimsel esaslara göre yeniden düzenlenmelidir. Okul kitaplarında çok büyük sorunlar vardır. İçerikleri gözden geçirilmelidir.

–          Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin tamamı incelenerek liyakat esasına göre yeni atamalar yapılmalıdır. Sözlü sınavla atama uygulamasına son verilmelidir. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK yeniden düzenlenmeli ve bu esaslara göre atamalar yapılmalıdır.

–          15 Temmuz süreci sonrası Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri sözleşmeli olarak istihdam etmeye başlamıştır. Bu kapsamda 15.000 öğretmen alımına başlanmış ve bundan sonra alınacak öğretmenlerin tamamının sözleşmeli olarak alınacağını açıklamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen alımından vazgeçmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

–          Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel öğretim kurumlarında görev yapan 21 bin öğretmenin lisansı iptal edilmiştir. Bunun yanı sıra 60 bin 448 MEB öğretmeni açığa alınmış ya da görevden el çektirilmiştir. Bu görevden almalar nedeniyle binlerce öğrenci öğretmensiz kalacaktır. Öğretmenlere yönelik başlatılan soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak terör örgütleri ile ilişkisi olmayanların göreve iadeleri sağlanmalıdır.

–          2013 yılında Türk Ceza Kanununun 263.maddesini yürürlükten kaldırarak,  Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlara verilen 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ortadan kaldırmıştır. Kanuna aykırı Eğitim Kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlar için tekrar Türk Ceza Kanununda düzenleme yapılmalıdır. Kanuna aykırı açılan okul, yurt ve merkezler bir an önce kapatılmalıdır.

–          Kesinlikle, Vakıf, Dernek ve Cemaatlerin eğitim sistemine etkileri ortadan kaldırılmalıdır. Vakıf, dernek ve cemaatlerle yapılan protokoller gözden geçirilmeli ve çağdaş eğitim ilkelerine aykırı uygulama yapanların protokolleri iptal edilmelidir. Tek yetkili Milli Eğitim Bakanlığı olmalıdır.

–          12 yıllık zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okullaşması sağlanamayan yaklaşık 2 milyon 100 bin öğrencinin okullaşması sağlanmalıdır.

–          Çocukların gelişiminde ve ilerleyen yıllardaki başarılarında okulöncesi eğitimin rolü çok önemlidir. Bu nedenle Okulöncesi Eğitimin parasız ve zorunlu olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin