CHP’Lİ KAYIŞOĞLU:ÇOCUK DİLENCİLER ENGELLENMELİ

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU ÇOCUK DİLENCİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ.


TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DUYARLILIĞIMIZI DA TEHDİT EDEN BU DURUMA KAYITSIZ KALINMASI HALİNDE MASUM ÇOCUKLARIN, BEBEKLİ KADINLARIN SOKAKLARA DÜŞMESİNE, BU İŞTEN PARA KAZANAN DİLENCİ MAFYASININ DAHA DA BÜYÜMESİNE DEVLET ELİYLE İMKÂN VERİLMİŞ OLACAKTIR.

 CHP Kadın ve Çocuk Haklarını İzleme Komisyonu Üyesi, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu çocuk dilencilerle ilgili Meclis araştırması istedi. Büyükşehirlerde insanı vicdanıyla gerçekler arasında sıkıştıran temel sorunlardan birisinin dilenciler olduğunu dile getiren Altaca Kayışoğlu, “Son dönemde artan çocuk dilenciler ise sosyal devlet kavramının yeniden sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Dilenci veya dilencilik, maalesef toplumsal hayatımızın bir parçası fakat ayrıntıda kalan yanlarından birisini oluşturmaktadır.  Her trafik ışığında karşılaştığımız bir manzaraya dönüşen bu durum karşısında kaçınılmaz olarak karşı karşıya geldiğimiz soru ise şudur: ‘Dilenci gerçekten muhtaç olan ama ihtiyacını karşılayamadığı için dilenen midir?’ Bu konuların titizlikle araştırılması gerekir” diye not düşüyor.
Büyük şehirlerinde dilenci sayısındaki patlamanın bir nedeninin de Suriye ve Irak’ta yaşanan savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler olduğunu dile getiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Mültecilerin kontrol altında tutulmak ve istismarların önüne geçmek için sosyal destek sağlamak yerine istedikleri gibi dolaşmalarına imkân verilmesi, bu müzmin yaranın daha da derinleşmesine neden oluyor” diye konuştu.
Kucağında bebeğiyle dilenen kadın, erkek ve çocuk görüntülerinin toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmesinin bu durumu görünmez kıldığının altını çizen Altaca Kayışoğlu, dilenciliğin bir ihtiyaçtan çok kötü kişiler eliyle bir sektöre dönüştürülmüş olduğuna dikkat çekti. Her yıl binlerce çocuğun bu işe zorlandığını, dilenci mafyasının kurbanı haline geldiğini belirten, CHP Kadın ve Çocuk Haklarını İzleme Komisyonu Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, giderek dramatik bir hal alan dilenci çocuk meselesinin çözüme kavuşturulması için Meclis’in çözüm yolları üzerinde araştırma yapmasının bir zorunluluk oluşturduğunu ifade etti.
Gerçekten muhtaç olan ve bu nedenle dilenmek zorunda kalanların belediyeler ve devletin ilgili kurumlarınca belirlenip yardım yapılabilmesi, organize suç şebekelerinin elinde bulunan çocukların, kadınların, engelli ve yaşlıların kurtarılıp, sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmesi için Meclis araştırması isteyen Altaca Kayışoğlu, “Ülke insanının vicdani ve dini duygularını kullanmak için dilenci mafyası tarafından daha çok bebekli ve çocuklu kadınların dilenmeye zorlandığı, büyüme çağında olan ancak sokaklarda büyümek zorunda kalan çocukların ise önlem alınmadığı takdirde gelecek açısından büyük bir soruna dönüşeceği açıktır. 50 binin üzerinde kadın, çocuk, yaşlı ve sakatın dilendirildiği Türkiye’de toplumsal duyarlılığımızı da tehdit eden bu duruma kayıtsız kalınması halinde masum çocukların, bebekli kadınların sokaklara düşmesine, bu işten para kazanan dilenci mafyasının daha da büyümesine devlet eliyle imkân verilmiş olacaktır” uyarısında bulundu.

 

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin