CHP’Lİ SARIBAL: AKP döneminde çiftçi 624 bin kişi azaldı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına Ocak ayında bakanlığa yönelttiği 2003 yılından bugüne çiftçi sayıları ile ilgili soruya 6 ay sonra verilen cevap hakkında yazılı açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada “AKP iktidara geldiği 2002 yılı sonundan bu yana bölüşüm ilişkilerini sermaye lehine çevirmeyi hedefleyen politikalar uyguluyor.  Bu çerçevede tarımda çiftçilerin kaderi piyasa güçlerine teslim edildi. Küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleriyle yapılan aile çiftçiliği yerine büyük ölçekli işletmeler ve şirketler desteklendi. Hayvansal üretimde de büyük işletmeleri koruyan, kollayan bir destekleme sistemi uygulandı.” dedi.

CHP Milletvekili Sarıbal açıklamasına “Bu süreçte ürettiğinden para kazanamayan aile işletmeleri için tarım, geçimlerini sağlayabilecek bir ekonomik faaliyet olmaktan çıktı. Günümüzde çiftçi nüfusun üçte ikisinden fazlasının yıllık geliri 2 bin doları bile bulmuyor. Yoksullaşan çiftçiler giderek tarımdan kopuyor; köyler, tarlalar, meralar boş kalıyor.” şeklinde devam etti.

CHP Milletvekili Sarıbal’ın 11 Ocak 2017 tarihinde kayıtlı çiftçi sayısı konusunda yönelttiği soruya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 6 ay sonra 20 Haziran 2017 tarihinde cevap verildi.

Tarım Bakanlığı’nın cevabına göre, 2003 yılında 2 milyon 765 bin olan kayıtlı çiftçi sayısı 2016 yılında 624 bin azalarak 2 milyon 141 bin kişiye düştü. Yani AKP’nin iktidarda olduğu 15 yılda kayıtlı çiftçi sayısı 624 bin kişi (yüzde 23 oranında) azaldı. Aynı şekilde kayıtlı tarım arazisi miktarı da 16,7 milyon hektardan 13,9 milyon hektara düştü.

CHP Milletvekili Sarıbal çiftçilerin tarımdan vazgeçme sebeplerini ise şöyle sıraladı: “Ülkemizde çiftçilerin örgütlenme düzeyi zayıf, bu nedenle aracılar çiftçilerin emeğinin büyük bölümüne el koyuyor, yani çiftçilerden daha fazla kazanıyorlar. Hükümet istikrarsız/şirketlerden yana tarım politikaları uyguluyor. Üretim yerine ithalatı teşvik ediyor. Yani bir anlamda bize tarım ürünleri satan başka ülke çiftçilerini desteklemiş oluyor. Öte yandan tarımda kullanılan girdiler hem pahalı hem de dışa bağımlı. Buna karşılık ürün fiyatları ise düşük. Bu durumda çiftçiye tarımı bırakmaktan başka çare kalmıyor. İşte tamda bu nedenlerden dolayı AKP’li yıllarda kayıtlı çiftçi sayısı 624 bin kişi azalmıştır.”

CHP Milletvekili Sarıbal’a göre “Çiftçiliği bırakanlar ya mevsimlik tarım işçiliği yapmaya başladılar ya da kentlerin varoşlarına göçerek işsizliğe, marjinal işlere, sosyal yardımlara mahkûm oldular.”

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin