CHP’Lİ SARIBAL, VETERİNER ATAMALARINI SORDU

SARIBAL’DAN, FARUK ÇELİK’E VETERİNER ATAMALARI SORUSU


CHP PM Üyesi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yanıtlanması talebiyle, veteriner hizmetleri ile ilgili soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde;

“Hayvancılık sektörü ülkemiz için en önemli sektörlerden biridir. Veteriner hekimler bu sektörün vazgeçilmez halkalarıdır. Ancak gerek hayvanlarımızın sağlığından sorumlu, gerek yaban hayvan hayatının sağlığından sorumlu, gerekse gıda güvenliğinden sorumlu olan veteriner hekimlik ciddi bir itibar erozyonu geçirmektedir.

Ayrıca hayvancılığın zor günler geçirmesi biz meslek mensuplarının çalışma şartlarını zorlaştırmış ve iş imkânlarını azaltmıştır. Öte yandan bu alandaki kamu hizmetlerinde de ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler hem üreticilerimizi zora sokmakta, hem de ürünlerimizin dış pazarda itibarını azaltmaktadır” dedi.

CHP Bursa Milletvekili, Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal; veteriner hizmetleriyle ilgili önergede Bakan Faruk Çelik’in şu soruları yanıtlamasını istedi:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kaç veteriner hekim çalışmaktadır?

 • 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kaç veteriner hekimin işine son verilmiştir?

 • 300 işletmeye 1 veteriner hekim uygulaması için yeterli personeli olmayan il ve ilçe müdürlüğü var mıdır?

 • Milli Tarım Modelinin hayvancılığa hareket katacağı anlaşılmaktadır. Yeni açılacak işletmeler için veteriner hekim istihdamı gündemde midir?

 • 300 işletme bir personele fazla değil midir? Ayrıca 300 işletmenin farklı ölçeklerde olması bazı personele fazla iş gücü bazı personele daha az iş gücü getirmemesi için önlemleriniz nelerdir?

 • Salgın hayvan hastalıklarından her yıl 400 bin buzağı kaybı olduğunu beyan etmiştiniz. Bu salgınları önlemek için personel sayısı ve bütçeden ayrılan pay yeterli midir?gggg

 • Kuduz hastalığı ile tüberküloz hastalığı gibi toplum sağlığını ciddi derecede tehdit eden hastalıklar için ne gibi çalışmanız bulunmaktadır?

 • 50 baş ve üzeri hayvan sahiplerine lise mezunu olması ve kurs alması şartıyla suni tohumlama izni verilmiş durumdadır?  Bu sistemin ineklerin tekrar gebe kalma süresini uzatması, süt verimini düşürmesi, buzağı kaybı ve damızlık ineklerin kesime gitmesinin önüne nasıl geçilecektir?

 • Avrupa Birliği İlerleme Raporundaki eksikliklerden Fasıl 12’de en göze çarpan konu “Veteriner hekimlik hizmetlerinin uyumlaştırılması için kayda değer çabaya ihtiyaç vardır.” ibaresidir. Bu konuda ne gibi önlemler alınmıştır?

 • Mera hayvancılığını destekleyeceğinizi beyan etmiştiniz. Şarbon gibi ortak meralardan yayılabilecek hastalıklar için ne gibi önlemler alınmıştır?

 • 2013 yılında ephemeral fever, 2014 yılında mavi dil ve lumpy skin, 2015 yılında şap ve kuş gribi salgınları bize eski sistemin ve salgın hayvan hastalıkları yönergesinin sorunların çözümünde etkili olmadığını göstermiştir. Bu konuda yeni bir hayvan hastalıkları yönergesi hazırlamayı düşünüyor musunuz?

 • Bakanlığınız 2016 veya 2017 yılı için Maliye Bakanlığından kadro tahsisi isteğinde bulunmuş mudur?

Lütfen Paylaşın ve Beğenin