CHP’Lİ SARIBAL:2018 TARIM DESTEKLERİ ÇİFTÇİDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

(Basın Açıklaması- 8 Mart 2018)

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 26 Şubat 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında gübre desteği değişmezken, mazot desteğinde yapılan artış enflasyonun altında kaldı. Fark ödemesi (prim) desteği sadece bakliyatta artırılırken, tohumculukta yem bitkileri dışında artış yapılmadı. Hayvancılıkta damızlık küçükbaş hayvan ile buzağı, malak desteklerine artış yapılmadı, ancak 2017 yılında kaldırılan besi hayvanı kesim desteği bu yıl yeniden verilecek.


MAZOT DESTEKLERİ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Bakanlar Kurulu Kararına göre 2018 yılında çiftçilere verilecek mazot desteği aspirde yüzde 5, çeltik ve pamuk, yüzde kanola, kuru soğan, yaş çay, fındık ve yem bitkilerinde 7, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır ve patateste yüzde 8, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalede yüzde 11 artırıldı. Enflasyonun üzerinde artış yapılan ürünler ise sadece nohut, mercimek ve kuru fasulye. Bu ürünlerde yaklaşık yüzde 23 oranında artış yapıldı.

DESTEĞİN TOPLAM MAZOT TÜKETİMİNE ORANI YÜZDE 12

Hükümet hala “Çiftçinin kullandığı mazotun yarısı devletten” diyor. 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde tarımsal destekleme ödemeleri için 14 milyar 514 milyon lira ayrılmış olup, bunun 1,9 milyar lirası mazot desteğidir. Tarımda 3 milyar litre mazot kullanılmakta olup değeri 15,6 milyar liradır. Buna göre hükümetin vereceği mazot desteğinin çiftçinin kullandığı mazot bedeline oranı sadece yüzde 12 seviyesinde kalmaktadır. Yani “Mazotun yarısı devletten” söylemi bir yalandan ibarettir. Kaldı ki hükümet mazota verdiği desteği yüzde 51,2’lik vergi ile geri almaktadır.

PRİM ARTIŞI SADECE BAKLİYATA

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında fark ödemesi (prim) verilen 17 üründen sadece kuru fasulye, nohut ve mercimekte artış yapılırken diğer 14 üründe artış yapılmadı. Buna göre 2017 yılında nohut, mercimek ve kuru fasulyede kilogram başına 30 kuruş olan prim desteği 50 kuruşa çıkarıldı. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da prim destekleri kilogram başına yağlık ayçiçeğinde 40, kütlü pamukta 80, soya fasulyesinde 60, kanolada 50, aspirde 55, dane mısırda 3, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5, çeltik 10, yaş çayda 13 ve zeytinyağında 80 kuruş olarak devam edecek. Hububatta prim desteği zaten 10 yıldır kilogram başına 5 kuruş olarak uygulanıyor.

TOHUMCULUKTA YEM BİTKİLERİ DIŞINDA ARTIŞ YOK

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yurt içi sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteğinde sadece yem bitkilerinde artış yapıldı. Yonca, fiğ, korunga ve yem bezelyesi destekleri artırılırken hububat, bakliyat ve yağlı tohum üretim ve kullanım desteklerinde artış yapılmadı.

HAYVAN BAŞINA 250 LİRA KESİM DESTEĞİ ÖDENECEK

2017 yılında kaldırılan besi hayvanı kesim desteği bu yıl yeniden verilecek. Buna göre, Bakanlık Kayıt Sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 1-200 baş için (200 dahil), hayvan başına 250 liraya kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi verilecek.

Öte yandan damızlık küçükbaş hayvan ve buzağı, malak desteklerine artış yapılmadı. Buna karşılık hastalıktan ari işletme desteğinde bir miktar artış yapıldı. Ayrıca çiğ süt üretenlere yapılacak destekleme primi Bakanlık tarafından belirlenecek.

HÜKÜMET TARIM KANUNUNA UYMUYOR

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde göre “Tarımsal destekleme için Bütçeden ayrılacak kaynak, milli gelirin yüzde birinden az olamaz” denilmesine rağmen aradan geçen 12 yıllık dönemde tarım destekleri milli gelirin yüzde 0,5’ini geçmemiştir.

2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde tarımsal destekleme ödemeleri için 14 milyar 514 milyon TL ödenek ayrıldı. Orta Vadeli Program’ın (OVP) 2018 yılı GSYH hedefi yaklaşık 3,5 trilyon lira. Yani tarıma en az 35 milyar lira destek verilmeli. Oysa verilecek olan destek 14,5 milyar lira. Yani Tarım Kanununun emrettiğinden 20 milyar lira eksik. Desteğin GSYH içindeki payı yüzde 0,42’ye (binde 4’e) düşmüş.  

Çiftçilerden desteği esirgeyen AKP hükümeti tarım desteğinin en az beş katını rantiyecilere faiz olarak ödemektedir. Ayrıca almış olduğu gümrüksüz ithalat kararları ile bize tarım ürünü satan ülkelerin çiftçisini ve yandaşı olan ithalat lobilerini desteklemektedir.

KISACA BELİRTMEK GEREKİRSE; AKP HÜKÜMETİ RANTİYECİLERİN, FAİZ VE İTHALAT LOBİLERİNİN HÜKÜMETİDİR.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin