CHP’Lİ SARIBAL’DAN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

 DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE ÜRETEN, BESLEYEN, ELLERİ NASIRLI ÇİFTÇİLERİMİZİ SAYGI İLE ANIYORUM


CHP PM Üyesi Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi Orhan SARIBAL ‘DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’ nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda tespitlerde de bulunan Sarıbal’ın mesajında şu ifadelere yer verdi.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) 1984 yılında, çiftçilik mesleğinin önemi ve çiftçilerin yaşadıkları sorunlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 14 Mayıs gününün “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanmasına karar vermiştir.

AKP iktidara geldiği 2002 yılı sonundan bu yana üretime değil, ithalata dayalı tarım politikaları uygulanmıştır. Küçük çiftçileri korumak ve geliştirmek yerine büyük ve orta çiftçiler desteklemiştir. Küçük üreticilik yok olurken, yerini büyük ölçekli işletmelere ve tarım şirketlerine dayalı bir yapı almaya başlamıştır. Ülkemizin tarım-gıda sistemi giderek uluslararası sermayenin çıkarlarına göre şekillendirilmekte; ülkemizin gıda egemenliği çokuluslu şirketlerin güdümüne girmektedir.

Dolayısıyla böylesi koşullarda dünya çiftçiler günü kutlanamaz. Bu gün ancak çiftçimizin içinde bulunduğu zor koşulları kamuoyuna anlatmak için değerlendirilebilir.

TARIMIN İSTİHDAMA VE İHRACATA KATKISI AZALDI

AKP iktidarları döneminde; Türkiye’nin nüfusu 13 milyon kişi artmasına karşılık tarım sektörünün milli gelir, istihdam ve ihracata katkısı giderek azalmıştır.

Tarımın gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 10’dan yüzde 7’ye; istihdamdaki payı ise yüzde 35’den yüzde 20’lere gerilemiştir.

İşlenen tarım arazileri giderek azalmış; ürettiğinden para kazanamayan, emeğinin karşılığını alamayan çiftçimiz bu dönemde yaklaşık 3 milyon hektar araziyi ekmekten vazgeçmiştir.

Çiftçilerimizin kullandığı gübre, mazot, yem gibi temel girdilerin fiyatlarındaki artışlar, ürün fiyatlarındaki artışların çok üstünde gerçekleşmiştir. Girdi fiyatları dört-beş katına çıkarken, ürün fiyatları ancak iki-üç katına çıkabilmiştir.

AKP iktidarında köylerin tüzel kişilikleri yok edilerek mahalleye dönüştürülmüş; köyler, otlak ve meralar piyasaya açılmış, tarım toprakları yağmalanmıştır.

İKTİDAR TARAFINDAN YASA GEREĞİ OLAN TARIMSAL DESTEKLER VERİLMİYOR

Tarımda üretim planlaması yapılmadığı için üretim (dolayısıyla çiftçi gelirleri) yıldan yıla dalgalanma göstermiştir. Üretim planlamasının önemli bir aracı olarak uygulanması gereken tarımsal destekler, 2006 yılında çıkarılan kanuna göre milli gelirin en az yüzde 1’i olması gerekirken; binde 5-6’sını aşmamıştır.

Tarımdan, çiftçiden esirgenen destekler bütçe açıklarını kapatmak için alınan borçların faizlerine aktarılmıştır. Bir avuç yerli/yabancı rantiyeye milyonlarca çiftçiden 10 kat daha fazla ödeme yapılmıştır.

TARIMDA DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİK

Uygulanan ithalata dayalı politikalarla tarım dışa bağımlı hale getirilmiştir. Türkiye artık ne kadar tarım-gıda ürünü ihracatı yapabiliyorsa o kadar da ithalat yapmaktadır. AKP’nin 15 yıllık iktidar döneminde toplam 170 milyar doları aşkın gıda ürünü ve tarımsal hammadde ithalatı yapılmıştır.

KIRSAL NÜFUSTAKİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 40’A YÜKSELDİ

Uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle tarım giderek çiftçimizin geçimini sağlayabilecek bir ekonomik faaliyet olmaktan çıkmıştır. Günümüzde kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun yüzde 40’ı yoksulluk içindedir. Bu nedenle çiftçimiz tarımdan kopmakta; köyler, tarlalar, meralar boş kalmaktadır.

Türkiye tarımdaki mevcut potansiyelini değerlendirememektedir. Çiftçisini desteklememekte, bu nedenle de yeterince üretememekte, insanını doğru ve dengeli şekilde besleyememekte, ihracatını artıramamakta, ithalatını düşürememektedir.

Çünkü tüm bunlar, ancak üretim maliyetlerinin düşürülmesi; destekleme araçlarının doğru ve amaca uygun olarak kullanılması; üretim planlaması yapılması, emekten, çiftçiden, üretimden yana istikrarlı politikalar uygulanması ile sağlanabilir. 15 yıllık uygulamalarından anlaşılacağı üzere bunun AKP-Saray rejimi tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin