CHP’Lİ SARIBAL:TÜRKİYE TARIMDA İTHALAT CENNETİ…

2 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı. Bu konuda yazılı bir açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan SARIBAL “Hükümet bu kararla ülkemize tarım ürünleri satan başka ülkelerin çiftçilerini desteklemektedir. AKP bu politikaları uygulamayı sürdürürse, ülkemiz ithalat cenneti haline gelecek, tarım ve çiftçilik sıfırlanacaktır” dedi.


AKP ÜRETİMİ DEĞİL İTHALATI DESTEKLİYOR

AKP iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çiftçinin değil şirketlerin çıkarlarını kollayan politikalar uygulamaktadır. Adeta üretim değil ithalat desteklenmektedir. Çiftçinin kullandığı mazot, gübre, tohum gibi girdiler dışa bağımlı olup, fiyatları fahiş bir şekilde artmaktadır. Buna karşılık çiftçi yeterinde desteklenmemekte ve ürün fiyatları düşük tutulmaktadır. Sübvansiyonlu ucuz ithal ürünlerle rekabet şansı bulunmayan çiftçimize bu durumda tarımı, toprağı terk etmekten başka çare kalmamaktadır. Bu politikalarla Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtulması ve gıda egemenliğini sağlaması mümkün değildir.  

2017 YILINDA ALINAN GÜMRÜKSÜZ İTHALAT KARARLARI

2017 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile canlı hayvan ve kırmızı et ile muhtelif hayvan yemleri, hububat ve bakliyatta gümrük vergisi oranları yüzde sıfıra düşürülmüştür:

  • 31 Aralık 2016 tarihli kararname ile Et ve Süt Kurumu’na 2017 yılı sonuna kadar sıfır gümrükle 500 bin büyükbaş canlı hayvan ithalat yetkisi verilmiştir.

  • 29 Temmuz 2017 tarihli kararname ile Et ve Süt Kurumu’na sıfır gümrükle 90 bin ton kırmızı et, 500 bin büyükbaş ve 475 bin küçükbaş olmak üzere 975 bin baş canlı hayvan ithalat yetkisi verilmiştir.

  • 29 Temmuz 2017 tarihli kararname ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirincin yine sıfır gümrükle ithalat yetkisi verilmiştir.

  • 22 Kasım 2017 tarihli kararname ile saman ve kaba yemi de kapsayan ürünlerin ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde sıfıra düşürülmüştür.

  • Son olarak 2 Aralık 2017 tarihli kararname ile kuru fasulye türleri, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde sıfıra düşürülmüştür.

1990’LI YILLARIN BAŞINDA BAKLİYAT EKİM ALANI 2 MİLYON HEKTAR

Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra yemeklik dane baklagiller üretimine önem verilmiş ve uygulanan projelerle bakliyat üretimi önemli ölçüde artmıştır. Bu artışta kırsal kalkınma projeleri ile özellikle nadas alanlarının daraltılmasına yönelik projelerin büyük etkisi olmuştur. 1981 yılında 740 bin hektar olan baklagil ekim alanları yüzde 60’lık bir artışla 1982’de 1,2 milyon hektara yükselmiştir. 1990’ların başında 2 milyon hektara ulaşan ekim alanları projenin sona ermesiyle gerilemeye başlamıştır.

BAKLİYAT EKİM ALANI 715 BİN HEKTARA DÜŞTÜ

Son 25 yılda nüfus yaklaşık 23 milyon (yüzde 40 oranında) artarken, yemeklik baklagiller üretimine ayrılan araziler yüzde 65 oranında gerileyerek 2 milyon hektardan 715 bin hektara düşmüştür. Buna bağlı olarak bakliyat üretimi de 2 milyon tondan 1,1 milyon tona inmiştir.

15 yıllık AKP döneminde baklagil ekim alanlarındaki daralma nohutta yüzde 46, kuru fasulyede yüzde 50, kırmızı mercimekte yüzde 44, yeşil mercimekte yüzde 77, börülcede yüzde 39 civarında.

Ekim alanlarının daralması üretim miktarına da olumsuz yansıyor. Söz konusu dönemde üretimdeki gerileme nohutta yüzde 30, kuru fasulyede yüzde 6, kırmızı mercimekte yüzde 31, yeşil mercimekte yüzde 69, börülcede yüzde 15 civarında.

TARIM VE ÇİFTÇİLİK SIFIRLANACAK

Tarımsal üretimde koruma duvarlarını kaldırmak, başka ülkelerin sübvansiyonlu ürünlerine kapıları sonuna kadar açmak demektir. Gümrük vergisi oranlarını düşürmek (veya sıfırlamak) üretimi değil ithalatı teşvik etmektir. Bu şekilde çokuluslu tarım tekelleri ülkemize tarım ürünleri satan başka ülkelerin çiftçilerine kaynak aktarılmaktadır.

AKP bu politikaları uygulamayı sürdürürse, ülkemiz ithalat cenneti haline gelecek, tarım ve çiftçilik sıfırlanacaktır. Çözüm “çiftçiyi terbiye edici” ithalat politikalarında, gümrük vergisini sıfırlamakta değil, üretim maliyetlerinin düşürülmesinde, destekleme politikasında ve daha da önemlisi üretim planlamasında aranmalıdır.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin