DANİŞMENTLİLERİ “ENAYİ” SANMAYINIZ…

HİÇKİMSE DANİŞMENTLİLERİ CAHİL YERİNE KOYMAYA KALKMASIN!


BİR ARAZİDEKİ ZEMİN ETÜDÜ, ORASINI YAPILAŞMAYA AÇMAK İÇİNDİR!

Danişmentlilerin Belediye önündeki eylemi sonrası Başkan Ali Özkan, tek düşüncelerinin bölgenin kalkınması olduğunu söyledi. Söz konusu araziyle ilgili etüt çalışmasının mutlaka yapılacağını belirten başkan Özkan, “Aslında biz Danişmentlilere zorla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu arazinin tapusu bize ait. Söz konusu bölge marjinal tarım alanı, yani tarıma çok elverişli değil. Yapmak istediğimiz etüt çalışması çok abartılıyor. Biz sadece o arazinin yapısı hakkında fikir sahibi olmak istiyoruz. Şu an için hepsi bu. Kimseye ya da hiçbir şirkete bu araziyi vermiş değiliz. Bu araziyle ilgili bize gelen bir teklif de yok. Bu arazinin birilerine peşkeş çekilmesi ise kesinlikle söz konusu değil, olamaz” şeklinde konuştu.

12472820_1084207568310631_9162527605654097735_n                         Çok güzel de Bay Özkan, Danişment halkının olanca tepkisine rağmen söz konusu arazide zemin etüdü yapmaktaki ısrarınız neden? Yoksa emir büyük yerden mi?! Böyle bir çalışmaya niçin ihtiyaç duyduğunuzu önce Danişmentlilere izah etmeniz gerekmez mi? Bir arazinin yapılaşmaya açılmasının  ön çalışması değil midir zemin etüdü? Danişment arazisinin yapısı hakkında fikir sahibi olmak istemeniz de orasını ama şöyle ama böyle yapılaşmaya açmak arzusunda oluşunuzun en somut kanıtı değil midir? Siz, Danişmentlileri bunu anlamayacak kadar cahil zannediyor olamazsınız!!! Hem günlerdir “Karacabey cazibe merkezi oldu. Pek çok sanayici Karacabey’de tesis kurmak için bize başvuruyor. Sanayinin merkezi olacağız” diyen siz değil misiniz? Şimdi,  “Bize hiçbir başvuru yok” diyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir? Karacabeylinin gerçeği bilme hakkını yok mu sayıyorsunuz? Şahsınız ve okurlarımızın pek çoğu biliyor olsa da zemin etüdünün ne olduğunu ve neden yapıldığını bir hatırlayıverelim.

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR, NEDEN YAPILIR?

CBir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir.

Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.

Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir.

Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.

Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etüdlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.


Lütfen Paylaşın ve Beğenin