KARACABEY BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

Karacabey Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Aralık/2015 Dönemi Olağan  Toplantısı 02 Aralık 2015 Çarşamba  günü  saat:19.00’ da Belediye Meclis Salonunda yapılacak. 7 maddeden oluşan toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

İlgilenen vatandaşlarımızın bilgilerine sunuyoruz.

Kasım / 2015 Dönemi Olağan I. Birleşim Meclis Toplantı Zaptı;

  1. “Sulh Talebi” hakkındaki 10.11.2015 tarih ve 2015-05/23 sayılı Hukuk Komisyon Raporu.

  2. “2016 Mali Yılı Ücretler ve Harçlar Tarifesi” hakkındaki 11.11.2015 tarih ve 2015-06/24 sayılı Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.

  3. 1-)“ İlçemiz Tabaklar Mahallesi, 9 pafta, 47 ada, eski 7, yeni 31 no.lu parsel ile ilgili Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca alınan kararın imar paftalarına işlenmesi”hakkındaki 11.11.2015 tarih ve 2015-09/25 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

2-)“İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 54 pafta, 256 ada, 361 no.lu parsel ile ilgili şehir plancısına hazırlatılan Konut alanı ve kat artırımı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması”hakkındaki 11.11.2015 tarih ve 2015-09/25 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

3-)“İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 251 ada, 27 no.lu parsel için Konut + Ticaret Alanı amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması”hakkındaki 11.11.2015 tarih ve 2015-09/25 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

4-)“ İlçemiz Bayramdere Mahallesi, 3 pafta, 1436 no.lu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması”hakkındaki 11.11.2015 tarih ve 2015-09/25 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

5-)”Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2015 gün ve 114 sayılı “Belediye Meclisi toplantı günü ve saati ile yıllık tatil ayının belirlenmesi” hakkındaki teklif yazısı.

6-)”Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Şefliği’nin 27.11.2015 gün ve 115 sayılı “Taşınmazların kira sürelerinin belirlenmesi” hakkındaki teklif yazısı.

7-)”Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2015 gün ve 116 sayılı “İlçemiz Runguçpaşa Mahallesi, 843 ada, 1 Nolu parsel için şehir plancısının hazırlamış olduğu 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması ” hakkındaki teklif yazısı.

 

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin