KARACABEY BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Karacabey Belediye Meclisi Ocak/2016 Dönemi Olağan Toplantısı  06 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

Toplantıda; Geçen Toplantı Zaptı;

 1. 1-) “İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, 87 ada, 14-15-16-17-18-27-28-29 parsellerde konut+ticaret alanı için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkındaki 09.12.2015 tarih ve 2015-10/26 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

2-) “İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, 21 pafta, 58 ada, 1 no.lu parselde yapılaşma şartları için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkındaki 09.12.2015 tarih ve 2015-10/26 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 1. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 116 sayılı “Denetim Komisyonu’na üye seçimi” hakkındaki teklif yazısı.

 2. Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 117 sayılı “Sözleşmeli tam zamanlı personellerin çalıştırılması ile ödenecek ücretlerin belirlenmesi” hakkındaki teklif yazısı.

 3. Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 118 sayılı “Taşınmazlar” hakkındaki teklif yazısı.

 4. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 119 sayılı “Mahalle işlemleri” hakkındaki teklif yazısı.karacabey-belediye-meclisi-1

 5. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 120 sayılı “Mescid tahsisi” hakkındaki teklif yazısı.

 6. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 121 sayılı “Fehmi GERÇEKER ilçe stadının devir alınması” hakkındaki teklif yazısı.

 7. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 122 sayılı “Araç alımı” hakkındaki teklif yazısı.

 8. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.12.2015 gün ve 123 sayılı “İlçemiz Emirsultan Mahallesi,Mevlüt Bektaş Parkı-Barış Manço Parkı-Atatürk Parkı ile Canbalı Mahallesi, Atatürk Kültür Parkı için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onaylanması” hakkındaki teklif yazısı.

 9. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.12.2015 gün ve 124 sayılı “İlçemiz Yenisarıbey Mahallesi, H20d-15b pafta, 785 no.lu parsel sahibinin Belediyemize sunmuş olduğu 25.08.2015 Tarih ve 7678-2844 Sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere; 785 no.lu parselinin Ortasarıbey Mahallesi “Kırsal Yerleşme Alan” sınırına bitişik olması nedeniyle Ortasarıbey Mahallesi “Kırsal Yerleşme Alan Sınırı” içine alınmasını” hakkındaki teklif yazısı.

 10. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2015 gün ve 125 sayılı “İlçemiz Bakırköy Mahallesi, H20-c-08-b pafta, 1737 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onaylanması” hakkındaki teklif yazısı görüşülerek karara bağlanacak.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin