KARACABEY BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Karacabey Belediye Meclisi, bu akşam Ekim ayı gündemini görüşmek üzere toplanıyor. Meclis,  19.00′da gündem dışı gelenler haricindeki 10 maddeyi görüşecek. Ali Özkan başkanlığındaki gündemde tartışılıp oylanacak konular  şöyle sıralandı:

  1. Eylül / 2015 Dönemi Olağan I. Birleşim Meclis Toplantı Zaptı;
  2. “Belediyemizce açılmış olan rücu davalarından meclis kararı ile feragat edilmesi talebi” hakkındaki 09.09.2015 tarih ve 2015-04/18 sayılı Hukuk Komisyonu ve 09.09.2015 tarih ve 201503-19 sayılı İçişleri Komisyonun müşterek raporu.
  3. “İlçemiz Akçakoyun Mahallesi sınırları içersinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 17839,00 m² tarla vasıflı olan 473 nolu parselde rekreasyon alanı yapılması için kamu yararı kararının alınması” hakkındaki 09.09.2015 tarih ve 2015-03-19 sayılı İçişleri Komisyon Raporu.
  4. “Kültür ve Sosyal İşleri – Fen İşleri – Park ve Bahçeler – Hal – İmar ve Şehircilik ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine ihtiyacı olan araçların 2016 yılı T Cetveline işlenerek satın alınması” hakkındaki 08.09.2015 tarih ve 2015-04-17 sayılı Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.
  5. 1-“İlçemiz Sırabademler Mahallesi 243 ada, 3-4-33-34 no.lu parseller ve 253 ada 1-2-24-25-26 no.lu parseller ve 254 ada 1-2-32-33 no.lu parseller ve 594 ada 17-18-19-20-86-87 no.lu parseller için Ticaret + Konut amaçlı şehir plancısına hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması.” 2- “İlçemiz Runguçpaşa Mahallesi, 207 ada, 15-16-17-20-21-23 ve 25 nolu parseller mevcut imar planında konut alanı olarak planlamış olup plan değişikliği ile ticaret+konut alanı olarak planlaması talep edildiğinden bu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 10114 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi.” 3- “İlçemiz Tophisar Mahallesi, 1818-1819-1820-1821-1999-2281-2283 nolu parselle mevcut imar planında bir kısmı sanayi alanı olarak planlamış ve bir kısmı plansız alanlarda kaldığından ilgili alanlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yeniden incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması.” 4- “İlçemiz Runguçpaşa Mahallesi, 172 ada, 268-269-270-271-738 ve 739 nolu parseller mevcut imar planında bir kısmı konut alanı olarak, bir kısmı ise ticaret + konut alanı olarak planlanmış olan bu parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 10114 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi.” 5- “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 509 ada, 5 nolu parsel mevcut imar planında Semt Spor alanı olarak planlanmış olup, plan değişikliği ile eğitim alanı (çıraklık okulu) olarak planlanması talep edilen bu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 10114 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi.” 6- “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 63 pafta, 480 ada, 1 nolu parsel mevcut imar planında sosyal tesis alanı olarak planlanmış olup, plan değişikliği ile küçük sanayi alanı olarak planlanması talep edilen bu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yeniden incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması.” 7- “İlçemizin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çerçevesinde yapılan imar planlarının bir bütünlük oluşturması ve sayısal halihazır ile kadastral altlıklarının üzerine çakıştırılması için imar planı sayısallaştırılması” hakkındaki 09.09.2015 tarih ve 2015-08/20 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.
  6. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2015 gün ve 105 sayılı “Taşınmazlar” hakkındaki teklif yazısı.
  7. Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 gün ve 106 sayılı “Karacabey Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması” hakkındaki teklif yazısı.
  8. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2015 gün ve 107 sayılı “Ortağı bulunduğumuz ve şirket müdürlüğü görevini yürüttüğümüz Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne Belediyemizi temsilen münferit imza ile yetkili atanması” hakkındaki teklif yazısı.
  9. Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2015 gün ve 108 sayılı “Karacabey Belediyesi Logo değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.
  10. Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.09.2015 gün ve 109 sayılı “2016 Yılı Analitik Bütçe Tasarısı ve Performans Programı” hakkındaki teklif yazısı.
Lütfen Paylaşın ve Beğenin