KARACABEY BELEDİYE ZABITASI GÖREVE LÜTFEN!

“APARTMAN KÜLTÜRÜ” GÖZARDI EDİLİYOR!


BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ KARACABEY’DE UYGULANMIYOR MU?

Belediye Zabıtası, beldenin düzenini muhafaza eden,belde halkının sağlık,güvenlik ve huzurunu koruyan,yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetidir.

Belediye zabıtası amir ve memurları,görevlerine ilişkin kanun,tüzük,yönetmelik ve emirleri bilmekle,hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Ancak; gelin görün ki, defalarca yazdığımız halde Bursa Caddesi’nde, (adı bizde saklı) bir apartmanın merdivenleri deterjanlı ya da sabunlu sularla hortum tutularak sık sık yıkanıyor.Yıkanma  esnasında kapıdan yaya kaldırımına kadar tazyikle sıçrayan su, o esnada kaldırımda yürüyen kişilerin üstünü başını da kirletiyor.Kaldırım ve caddede oluşan   kirlilik  de cabası…

Oysa Zabıta Yönetmeliği’nin ilgili maddesi aynen; “Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suların yaya kaldırımı veya yollara akıtılması yasaktır”diyor.icccc

Fotoğrafta gördüğünüz merdiven yıkama eylemi sık sık yinelediğine göre, demek ki Karacabey Belediye Zabıtası,bu apartmana hiçbir  caydırıcı yaptırım uygulamıyor.Bir başka deyişle:GÖREVİNİ YAPMIYOR!

Hemen belirtelim; Karacabey’de bu şekilde merdiven yıkayan  elbette sadece bu apartman değil.Nerede ise tüm apartmanlarda uygulama aynı.Paspaslamak yerine çeşmeye takılan hortumla merdiven yıkamak ve yine ıslak bez kullanmak yerine su sıkarak veya dökerek üst katlarda sözde cam silmek, ilçemizde adeta gelenek oldu!

Artık, Karacabey Belediyesi mi olur, Kent Konseyi’nin ilgili birimi mi? Yoksa muhtarlar mı?  Bilemeyiz ! Bildiğimiz tek şey; giderek çok katlı binalarda oturan Karacabeylilerin bazılarına, apartmanda yaşamanın bir kültürü ve birtakım kuralları olduğunun anlatılarak, öğretilmesi ve bu kuralların da uygulanmasının denetlenmesi zorunluluğudur.

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin