KARACABEY BELEDİYESİ’NDEN “OTOBAN” AÇIKLAMASI

“Dev Otoyol Projesinin Karacabey Canbolu Kavşağı’ndaki ‘Yeni İmar Planı’ Herkesin Yararına Olacak.

İstanbul-Bursa-İzmir otobanının, Karacabey Canbolu Köprüsü civarından geçecek bölümü ile ilgili, geçtiğimiz günlerde otoban yüklenici firması tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında görüşülen konulara açıklık getirmek amacıyla, Karacabey Belediyesi’nce önemli bir açıklama yayınlanırken, açıklamada bölgedeki imar planlarının aleni olduğu belirtilerek, tüm Karacabey’i şaha kaldıracak bu projede, parsel maliklerinden gizli bir iş yapılmasının da mümkün olmadığı bilgisine yer verildi.

Türkiye tarihinin en büyük projelerinden biri olan İstanbul- Bursa- İzmir otobanının kilit noktalarından biri olan Karacabey’de, projenin geçtiği her bölgede olduğu gibi Karacabey Canbolu Köprüsü civarında da arsa sahiplerine önemli kazanımlar ortaya çıkması öngörülürken, Karacabey Belediyesi’nden bölgedeki yeni imar planına ilişkin önemli bir açıklama yayınlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni otoban güzergâhında yer alan Canbolu Kavşağı’nda yürütülmesi planlanan ‘Yeni İmar Çalışması’nın, başta arsa ve arazi sahipleri olmak üzere, tüm Karacabey’in yararına olduğu bilgilerine yer verildi.

İstanbul-Bursa-İzmir otobanının Karacabey Canbolu Köprüsü civarından geçecek bölümü ile otoban yüklenici firması tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen bilgilendirme toplantısında görüşülen konulara açıklık getiren Karacabey Belediyesi, yaptığı açıklamayla imar planlarının aleni olduğunu belirterek, tüm Karacabey’i şaha kaldıracak bu projede, parsel maliklerinden gizli bir iş yapılmasının da mümkün olmadığını açıkladı.

Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, otoyolun Çanakkale Kavşağı olarak değerlendirebilecek en büyük kavşaklardan bir tanesinin Canbalı Köprüsü civarında bulunduğu vurgulanırken, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi böylesine büyük kavşaklar etrafında; çeşitli fabrikalar, lojistik merkezleri, imalathaneler gibi yeni yapılaşmaların da zorunlu olarak gündeme geldiğinin altı çizildi.

Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU

Bilindiği üzere, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ilçemiz sınırları içinden geçmektedir. Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü-Karayolları Genel Müdürlüğü’nün denetiminde, yüklenici firmalar tarafından otoyol çalışmasının yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Otoyol projesinde yer alan büyük kavşaklardan bir tanesi de ilçemiz sınırlarındaki Canbalı Köprüsü girişinde planlanmıştır.

PLANLAMA ÇALIŞMASI

Otoyol projesi son halini aldığında, projenin imar planlarına işlenmesi amacı ile Karacabey Belediyesi’ne gönderilmiştir. İlçemizin 2005 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı mevcuttur. Karacabey Belediyesi’nce otoyol projesinin ve ilçemizdeki diğer kamu yatırımları ile 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki diğer hataların düzeltilmesi amacı ile Karacabey Çevre Düzeni Planı’nda tadilata gidilmesi, 2014 yılında kararlaştırılmıştır. Hazırlanan plan, kurum görüşleri doğrultusunda Mart-2014 yerel seçimlerinden önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Mart-2014 yerel seçimleri ile Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmiş ve il sınırları büyükşehir belediye sınırı, ilçe sınırları da belediye sınırı olmuştur. Üst ölçek plan onama yetkileri, yasa gereği Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Mart-2014 seçimlerinden önce onaylanan 1/25000 ölçekli Karacabey Çevre Düzeni Planı, yasa gereği Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmış, askı süresi Mart-2014 seçimlerinden sonra dolmuş ve askıdan indirilmiştir. Askı süresinde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından, planın belirli kısımlarına itirazlar yapılmıştır. Mart-2014 yerel seçimleri yürürlüğe girmiş olan Büyükşehir Yasası ile değişen plan onama yetkileri gereği, plan yapılan itirazların kim tarafından değerlendirileceği, askıyı yapan kurum tarafından planı onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sorulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan onaylansa da, yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası gereği, plan onama yetkisi Büyükşehir Belediye sınırları içinde, büyükşehir belediyelerine geçtiğinden dolayı askı itiraz ve değerlendirilmelerin de Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması gerektiği ve planın değerlendirilme sonucunun Büyükşehir Belediyesi’nce tekrar onaylanması gerektiği bildirilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, askı itiraz ve plan değerlendirilmesi için yasa gereği plan ile ilgili kurumların görüşlerine müracaat etmiştir.

KARACABEY BELEDİYESİ – TARIM BAKANLIĞI – KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BULUŞMASI

Otoyol proje ve yapım çalışmaları esnasında, otoyolun ilçemiz sınırlarından geçen mahallelerinde Arazi Toplulaştırma Kararı alınmıştır. Arazi Toplulaştırması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. İlçemiz 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan sınırlarında bulunan ve otoyolun geçtiği Runguçpaşa, Sırbademler ve Canbalı mahallelerinde de toplulaştırma kararı alınmış, tapu kütüklerine toplulaştırma şerhleri konulmuştur.

Karacabey Çevre Düzeni Planı, askı itirazlarının değerlendirilebilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce görüş istenilen kurumlardan olan Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’dür. İlgili müdürlük, belediyemizden görüş verilebilmesi için eski ve yeni çevre düzeni planlarını talep etmiştir. Tarım Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan toplantılarda, planın büyük bir kısmında toplulaştırma kararı olduğundan, görüşün 5403 sayılı Yasa gereği değil de 3083 Yasa gereği verileceği ve 3083 sayılı Yasa gereği, görüşün Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce verilmesi gerektiğinden, ilgili plan Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, görüşü esnasında yapılan toplantılarda Belediyemiz Genel Müdürlüğü’nün verdiği plan sınırlarına saygılı olarak verilecek olan görüşü kabul etmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında, kurum görüşü esnasında yapılan toplantılara Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü de dâhil olmak istemiş ve ortak toplantıda, toplulaştırma alanı ilan edilen ve otoyolun geçtiği Canbalı ve Sırabademler mahallerinde otoyol arazisinin imar plan çalışması neticesinde sonuçlandırılmasını talep etmişlerdir.

Belediyemizce her iki kuruma Canbalı ve Sırabademler mahallelerinde sonuçlandırılmış imar planı ve imar planı uygulamaları (İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması yapılan alanlar da dâhil olmak üzere) verilmiştir.

29.03.2016 tarihinde Kamu Özel Sektör Ortaklığı ve Belediyemiz tarafından yapılan toplantıda, vatandaşlarımızın bilgisine sunulan imar planı ve uygulama sınırları bu toplantılar sonucunda oluşmuştur.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce plan görüşü oluşturulması esnasında, Danıştay Mahkemesi’nce Canbalı ve Sırabademler mahallerinde toplulaştırma kararı iptal edilmiştir. Dolayısıyla, ilgili Genel Müdürlük plan görüşünde yetkisiz hale gelmiştir. Bu karardan hemen sonra, otoyolun geçtiği arazilerde acele kamulaştırma kararı alınmıştır.

Karacabey Çevre Düzeni Planı için Tarım İl Müdürlüğü görüşü de artık 5403 sayılı Yasa gereği verilecektir.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

İlçemiz sınırlarında, otoyolun geçtiği mahallerimizde ve Çevre Düzeni Planı sınırları dâhilinde bulunan Runguçpaşa Mahallesi’ndeki taşınmazların kamulaştırma uzlaşma görüşmelerinin devam ettiği, Kamu Özel Sektör Bölge Müdürlüğü tarafından belediyemize bildirilmiştir. Canbalı ve Sırabademler mahallelerinde imar planı ve imar planı uygulaması çalışmasının devam ettirilmesi ve otoyol arazisinin de bu şekilde sonuçlandırılması talebi yenilenmiştir. Canbalı ve Sırabademler mahallelerinde 100 kadar taşınmaz otoyol koridoru altında kalmaktadır. Bölge Müdürlüğü, otoyol koridoru altında kalan 100 kadar taşınmazdan, imar plan ve uygulama çalışması sonuçlanmaz ise kamulaştırma haklarının saklı kalması kaydı ile çalışmalarının devam etmesi için ‘Muvafakat Name’ talep etmektedir.

BELEDİYEMİZ GÖRÜŞÜ

Otoyolun Çanakkale Kavşağı olarak değerlendirebileceğimiz en büyük kavşaklardan bir tanesi, Canbalı Köprüsü etrafında projelendirilmiştir. Ülkemizde böyle büyük kavşaklar etrafında yeni yapılaşmaların (fabrikalar, lojistik merkezler, imalathaneler vb.) olduğu gözlenmektedir. Ayrıca otoyol tamamlandığında, ilçemiz ile İstanbul’un özellikle Anadolu Yakası, 1 saat 45 dakika gibi bir zamanda ulaşım imkânına kavuşacaktır.

Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı, otoyol ve kavşak etrafında imar planı yapılmasını destekliyoruz. Ancak hiçbir vatandaşımızın da hak kaybına uğramasını istemiyoruz. Bu nedenle, 29.03.2016 tarihinde düzenlenen toplantıda planlama yapılması düşünülen ve ortak karar ile oluşturulan sınırlar gösterilmiştir. Otoyol koridoru altında kalan taşınmaz maliklerinin vereceği veya vermeyeceği ama hak kaybına uğramayacakları ‘Muvafakat Name’ler ile mevcut planlama çalışmalarının devam edip etmeyeceği karar altına alınacaktır.

Toplantıda sıkça sorulan imar planlama çalışmaları esnasında % 40 kesinti yapılacak mı yapılmayacak mı?

Planlama çalışmaları esnasında, 3194 sayılı İmar Kanunu belediyelere kamu adına (Yol, yeşil alan, sosyal kültürel alan, dini tesis vb.) parsellerden % 40’a kadar düzenleme payı hakkı vermektedir. Yine 3194 sayılı İmar Kanunu, imar uygulaması yapılmış ve daha önceden düzenleme ortaklık payı alınmış parsellerden ikinci bir kesinti payı hakkı vermemektedir. Kanunda düzenleme ortaklık payı % 40’a kadar denilmektedir. Yapılacak çalışmada, düzenleme ortaklık payları Şehir ve Bölge Plancıları tarafından belirlenecek olup, kesinti payının şimdiden % 40 olarak görülmesi yanlıştır. Plancıların önereceği yoğunluk ile beraber, % 40 altında da olabilir. İmar uygulaması yapılmış olan parsellerden ikinci bir kesinti yapılamayacağından, aynı büyüklük ile yeni imar hakları korunacaktır.

Tarla vasıflı uygulama imar planı olmayan veya arsa vasıflı ancak otoyol koridorundan dolayı kullanılamaz hale gelen bir taşınmazın, bugün rayiç bedeli üzerinden tamamının veya bir kısmının Karayolları adına satışının (kamulaştırma yoluyla) yapılması mı yoksa imar hakkı verilerek altyapısı (Yol, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz) ve sosyal donatısı (Yeşil alan, sosyal-kültürel alan, dini tesis vb.) tamamlanarak arsa vasfı kazanmış bir taşınmazın elde edilmesi mi?

İmar planları alenidir. Parsel maliklerinden gizli bir iş yapılması mümkün değildir.

Amaç; Otoyol güzergâhı altında kalan imar uygulaması tamamlanmış ve imar hakkı bulunan parsellerin, ‘İlave Terk’ yapılmadan yeni imar parsellerine kavuşması ve diğer parsellerin de imar hakkı kazanarak, kavşak ve otoyol etrafında düzenli yapılaşmayı sağlayacak imar planının yapılmasıdır.

Amaç; kavşak ve otoyol etrafında oluşacak yeni tesislere cevap verebilmek, ilçemizde işgücü ve istihdam yaratmaktır.

Karacabey’in ve Karacabey’de yaşayan vatandaşlarımızın genelinin menfaatlerinin korunması, ana şiarımızdır.
Karacabey Belediyesi her konuda olduğu gibi bu hususta da gayet şeffaf ve katılımcı bir anlayışla çalışmakta, hiçbir gizli ajandası ve gündemi bulunmamaktadır. Tek hassasiyetimiz vardır: Bizi ilgilendiren konularda, Karacabey’in ve Karacabey’de yaşayan vatandaşlarımızın genelinin menfaatlerinin korunmasıdır.

Konu ile ilgili olan herkesin de ‘Acil Kamulaştırma ‘ ve ‘İmar Uygulamaları’ ile ilgili ‘Kar-Zarar’ hesaplarını yaparak, buna göre pozisyon almaları gerekmektedir.”

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin