Karacabey Longozu Tehdit Altında!

DOĞADER’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de doğal kalabilmiş dört kumsalından birini oluşturan Karacabey Kocaçay Longoz ve Kumsalı doğallığını giderek kaybediyor” denildi.


Karacabey’in saklı cenneti konumundaki sayılı doğal zenginliklerinden ve yılan balıklarının yumurtlama merkezi olan Karacabey Longozu yok ediliyor!

Bölgede incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) yetkilileri,  “Türkiye’de doğal kalabilmiş dört kumsalından birini oluşturan Karacabey Kocaçay Longoz ve Kumsalı doğallığını giderek kaybediyor” açıklamasını yaptı.Bursa'nın saklı cenneti Karacabey Longozu yılan balıklarının yumurtlama merkezi

Bursada Bugün’ün verdiği bilgiye göre, DOĞADER kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kocaçay Sulak Alanı sınırları içinde yer alan Karacabey Longoz Ormanı ve Kumsalında yaptığımız inceleme gezisinde, koruma altında bulunan kumsala, koruma sınırından 50 metre içeriden başlayarak kamyonlarla çöp ve moloz döküldüğünü gördük. Çitle sınırlandırılmış koruma altındaki kumsalda yüzlerce kamyon dökülmüş moloz ve çöp yığını bulunduğunu fotoğrafla belgeledik. 

İncelememiz sırasında yanımıza gelen Karacabey Belediyesi‘nde görevli bir yetkili, çöplerin önce koruma altındaki kumsala döktüklerini, daha sonra birikenleri tırlara depolama alanlarına götürüldüklerini söylendi. Belediye’nin çöpleri ara depolama alanı için koruma altındaki kumsalı kullanmasına izin verilmemelidir.

Aynı yetkili, daha önce kaçak kum alımı yapılan alanı doldurmak amacıyla, yazlıkların bulunduğu kumsaldaki sahil düzenleme çalışmalarından çıkan kumun buraya dökülmesine izin verdiklerini, ancak moloz dökülmesine engel olamadıklarını, molozların kaldırılmadığını kumsalda kaldığını anlattı. Karacabey longoz ormanı ile deniz çizgisi arasında kalan kumsal, Türkiye’de doğal kalabilmiş dört kumsaldan birini oluşturmaktadır. Kumsal üzerinde çeşitli türlerde, doğal bölgeye endemik eşsiz bitki örtüsü bulunmaktadır. Kaçak kum alımı ya da koruma altındaki doğal kumsal alanı üzerine kaçak çöp, moloz dökümü, doğal kumsala ve longoza büyük zararlar vermektedir. Çit ile çevrelenmiş koruma sınırına araç girişini engellemek için yalnızca görevli korucular tarafından açılabilen, başka türlü açılması olanaksız olan güçlü kapının yapılması, çitlerin güçlendirilerek yükseltilmesi ile bu kaçak çöp ve moloz dökümlerini engelleyecektir” denildi.

DOĞADER, tespitleriyle ilgili olarak Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi sundu.

Dilekçede şu çarpıcı tespitlere de yer verildi:

“Kumsalın çitle çevrilmiş koruma sınırından yaklaşık 1000 metre ileride, Yeniköy kanalizasyon atıklarının kumsala boşaltıldığını, bunun için kumsal üzerinde kademeli havuzlar oluşturulduğunu görüp buları fotoğraflayarak belgeledik. Doğal kumsal alanı üzerinde yaratılan kanalizasyon kirliliğine son verilmesi gerekmektedir. Dilekçemizin ihbar kabul ederek gerekli girişimlerin kurumunuz tarafından başlatılması arz ederiz.

Kanalizasyonun boşaltıldığı çukur ile yol arasında kalan yaklaşık bir dekarlık alanda, ayrı bir moloz yığını bulunduğunu fark ettik. Bu moloz yığınının üzerine kaplayan otlar, molozların geçmişte buraya döküldüğünü, koruma altındaki kumsala sistematik biçimde moloz boşaltıldığını kanıtlamaktadır. Koruma altında bulunan kumsala dökülen tüm moloz yığınlarının buradan kaldırılması ve tekrarlanmasına izin verilmemesini arz ederiz.

Koruma altındaki kumsal üzerinde daha önce görmediğimiz bazı kaçak yapılaşmaların olduğunu gözlemledik. Kaçak yapılaşma ile birlikte koruma altındaki kumsal ve longozda keçi, koyun ve inek sayısının arttığını saptadık. Longozda bazı ağaçların kesildiğini gördük. Şüphesiz ki, kaçak yapılaşma, ağaç kesimi arttırmakta ve sürülerle bakılan hayvanlar, kumsal ve longozdaki bitkilere büyük zararlar vermektedir. Koruma altındaki alanlarda, yerde yaşayan hayvan varlığı ancak insan denetimi dışında, etçil ve otçul hayvanların kendi yabanıl doğal döngüsüyle sağlanabilir. Koruma alanlarında sürülerle hayvan otlatmasına izin vermemek için korucuların görevlendirilmesini arz ederiz.

Doğal kumsal üzerinde geniş bir dağılım gösteren ve Mayıs ayında çiçeklenme mevsimi giren doğal lavanta çiçeğinin bir türü Karabaş Otu ile longozda oluşan göletlerdeki Göl Soğanının bazı kişiler tarafından her yıl toplandığını, yörede yaşayan vatandaşlardan öğrendik. Çiçeklerin toplanması lavanta çiçeği ve göl soğanının doğal gelişimini engellediği ve yok oluşunu hızlandırdığı açıktır. Doğal alanlarda çiçek toplanmasını engellemenin en iyi yolu olan gerekli denetimin yapacak korucuların görevlendirilmesini arz ederiz.

Yörede konuştuğumuz kişiler ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Yaz ve Sonbahar mevsiminde koruma altındaki alana gelerek sık sık ilaçlama yaptığını bildirilmiş ve fotoğraflar iletmiştir. Sivrisinek için yapılan ilaçlama diğer böcekleri de etkilemekte ve böceklerin toplu katliamına neden olmaktadır. Böcekler, koruma altında yıl boyu varlıkları sürdüren, kuşların temel besinini oluşturmaktadır. İlaçlama bu besin kaynağını yok etmekte, kuşların sayısını azaltmakta ve doğal döngüye geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Kurumunuzun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek longoz ve kumsalda ilaçlamaya son vermesinin sağlanması arz ederiz.

Yaptığımız inceleme sırasında koruma altındaki longoz ve kumsalda herhangi bir denetim elemanı bulunmadığını gördük. Bizim göremediğimiz bir denetim elemanı olsa bile doğal alana verilen zararlar, bu denetimin yapılamadığını ortaya koymaktadır. Longoz ve kumsalda kirletilme, yok edilme ve doğal alanların gaspına karşı, yaz, kış, gece gündüz denetim yapacak korucuların görevlendirilmesi ile bu yok oluşu durdurulmasını arz ederiz.

Dilekçemizin ekinde Derneğimizin talebi üzerine 2011 yılında Uludağ Ün. Botanik Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Gönül Kaynak tarafından hazırlanan rapor sunulmuştur. Karacabey Longozu ve kumsalı Türkiye’de ender kalabilmiş longoz ve doğal kumsal arasında yer almaktadır. ÖBA Önemli Bitki Alanlarıdır. Tehlike altında 8 türü barındırır. Kış aylarında çok sayıda kuş barındırdığı için ÖKA Önemli Kuş Alanı olarak belirlenmiştir.

Korumanın sağlayabilmesi için longoz ve kumsalın koruma düzeyinin yükseltilmesi, kaçak kulübe ve yapıların yıkılması, sürülerle hayvan otlatmaya izin verilmemesi ve Longoz ve kumsal için bölgenin doğal alanları en üst koruma düzeyi olan Milli Park ilan edilmesi öncelikli talebimizdir. Koruma altındaki longoz ve kumsal eğer “Tabiat Parkı” gibi bir koruma düzeyi getirilirse bu bölgenin çeşitli amaçlarla yapılaşma ve turizm yatırımları gibi etkenlerle doğallığını yitireceği öngörüşümüzün dikkate alınmasını arz ederiz.”

 
Lütfen Paylaşın ve Beğenin