KARACABEY TSO’da Kayıt Ücretleri Güncellendi…

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında odaya kayıt ücretlerini yeniden düzenledi.


Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, “Yeni yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve prosedürlerin en aza indirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere tüm kamu kurumları tarafından yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmaktadır” dedi.

Güncü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle;  “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanun kapsamında hisse devirleri harçtan muaf tutuldu ve uygulanmasına kanunun yayımı tarihi itibariyle başlandı. Aynı kanunda Şirket Sözleşmelerinin ve İmza Beyannamelerinin Ticaret Sicil Müdürü huzurunda imzalanabilmesi ve ticaret sicil harçlarının ticaret ve sanayi odalarınca tahsiline ilişkin düzenleme yapılarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca 30.12.2016 tarihinde yayımlanan 16 Seri No’lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 01.01.2017 tarihinden itibaren Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’na da ticaret sicil harçlarının tahsiline ilişkin yetki verildi, bu düzenlemeler ile şirket kuruluşlarında ticaret ve sanayi odaları tek durak haline dönüştü.

31.01.2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeni kurulan sermaye şirketlerine kayıt ücretlerinde indirim imkânı sağlandı.

Bu iyileştirmeler kapsamında bizler de Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak yeni kurulacak sermaye şirketlerinin odaya kayıtları esnasında tahsil edilen kayıt ücretlerinde indirimi uygulayabilmek üzere Ocak ayı Meclis Toplantımızda; Yeni kurulan sermaye şirketlerinin 500 ile 650 TL arasında değişen kayıt ücretlerini sabitleyip 265 TL olarak uygulanması kararını imzaladık.”

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Naci Güncü, 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu’nda yer alan sürelerin uzatılması ile ilgili düzenlemenin odaya olan aidat yapılandırmalarını da kapsadığını hatırlatarak, kasım ve aralık ayı taksitlerini ödeyemeyen üyelerin odaya başvurarak bu imkandan faydalanabileceklerini belirtti.

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin