KARACABEY TSO’da KobiGel

KARACABEY TSO’da KobiGel – KOBİ Gelişim Destek Programı Anlatıldı

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Bursa Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, bütçesi 3 katına çıkarılan KOSGEB’in en yeni destek programı olan KobiGel – KOBİ Gelişim Destek Programı katılımcılara ayrıntılarıyla anlatıldı.

* Destek Üst Sınırı 800.000 TL

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada Orta-Yüksek ve İleri teknoloji KOBİ’lerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından belirlenen hedef sektörlerde; İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, Milli imkân ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler, Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler, İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler, geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler ve ihracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projelerin 300 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 800 bin TL üst limitte destekleneceği belirtildi.

*Proje Süresi En az 6 ay / En fazla 12 ay, Son Başvuru 6 Mayıs 2016

Açıklamanın devamında, belirtilen sektörlerde ve konularda hazırlanacak projelerin süresinin 6 – 12 ay olarak belirlendiği, program başvurularının KOBİ bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı ve son başvuru tarihinin ise 6 Mayıs 2016 olduğu ifade edildi.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin