KOSGEB 1 MİLYON LİRA VERİYOR

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI


KOSGEB tarafından, katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üreten imalatçı sektörlere destek vermek amacıyla hazırlanan  ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı açıklandı.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’ler. Bununla birlikte bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek.Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması ve  işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması şartı aranacak.

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekiyor. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam KOSGEB tarafından yukardaki koşulları sağlayan işletmelere projelerinin uygun bulunması durumunda toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek .Proje çağrısının toplam bütçesi ise  500.000.000 TL

.

1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8.Konu: Yeşil üretime geçiş

KOSGEB KOBIGEL – KOBI Gelişim Destek Programi Proje Teklif Çağrisi, Başvuru Kılavuzu ile  programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapanacak.Proje başvurusunda bulunmak isteyen işletmelerin bu tarihten önce sistem üzerinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin