MATLI’DAN BAKANLIĞA ÖNERİ…

  MATLI: YEM VE GÜBREDEKİ KDV İADESİ, BAKANLIK ÜZERİNDEN VE DOĞRUDAN ÇİFTÇİYE YÖNELİK YAPILMALIDIR…

 Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren hayvan yemleri ve gübrede KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesine yönelik önerilerini açıkladı.

Matlı, “Önerimiz, yem ve gübre ürünlerinde çiftçimize Bakanlığımız üzerinden KDV iadesi ödemesi yapılmasının sağlanmasıdır. Bakanlığımızın belirleyeceği ödeme usul ve esasları üzerinden doğrudan çiftçimize KDV iadesi yapılmasıyla, çiftçimiz indiriminden yararlandığını daha çok hissedecektir, çiftçimizin eline doğrudan para ödenmiş olacaktır” dedi.

Konuyu sektör temsilcileriyle de değerlendirdiklerini belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’nın açıklaması şöyle:

“1 Ocak 2016 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/83 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının,  Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile hayvan yemleri ve gübrede KDV yüzde 1 oranına indirilmiştir. Ancak teoride çok başarılı bir düşünce olan bu çalışma, pratikte uygulama sıkıntıları yaratabilecektir. Hammadde fiyatları, kur baskısı gibi sebeplerle, yem ve gübre üreticilerinin fiyat konusunda sıkıntı yaşadıkları bu süreçte uygulama başarılı olamayabilecektir. Uygulamanın mevcut hali ile de yem ve gübre sanayicimiz, çiftçimiz ve Bakanlığımız arasında kalacak ve fiyat bazlı sıkıntılara yaşayacaktır.

Bu hususta Sayın Bakanımıza ve Değerli Bürokratlarımıza önerimiz;Yem ve gübre ürünlerinde çiftçimize Bakanlığımız üzerinden KDV iadesi ödemesi yapılmasının sağlanmasıdır. Böyle bir sistemin daha başarılı olacağına inanıyoruz ve çiftçimizin de KDV indiriminden yararlandığını hissederek uygulamanın fiilen içerisinde olduğuna inanmasının Bakanlığımıza karşı bakış açısını da geliştireceğini düşünüyoruz.”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin