NAMAZ KALP VE BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR!

Sempatik sistem, kalbi hızlı çalıştırıp, tansiyonu yükseltirken, parasempatik sistem tam aksine, kalbi yavaşlatıp tansiyonu düşürüyor. Yapılan araştırmalarda, sempatik sistemi baskın olan kişilerin erken öldüğü, parasempatik sistemi baskın olan kişilerin ise daha uzun yaşadığı belirtiliyor.

Uluslararası bir dergide yayınlanan makaleye göre, “Effect of Muslim Prayer (Salat) on a Electroencephalograpy and Its Relationship with Autonomic Nervous System Activity” (Namazın Beyin Dalgaları Üzerine Tesiri ve Otonom Sinir Sistemi İle Münasebeti) başlıklı makalede; namaz kılmanın, sempatik sinir sisteminin tesirini azalttığına, parasempatik sistemin vücuttaki tesirini arttırdığına dikkat çekiliyor.

Namazın beyin dalgaları üzerine tesiri ve otonom sinir sistemi ile münasebetini anlatan makaleyi, Sızıntı Dergisi’nin Kasım sayısında Prof. Dr. Ömer Arifoğlu değerlendiriyor. Prof. Dr. Arifoğlu yazısında şöyle diyor: “İbadetlerin sağlığa faydalarına dâir çe­şitli şeyler duymuş veya okumuşuzdur. Ancak ibadetlerin sağlıkla münasebetine dâir ilmî makale azdır. İbadetler, Allah (celle celâluhu) emrettiği için yapıldığından, inanan insanlar bu tür bir hikmet arayışına girmemektedir. Ancak, namazla alâkalı objektif bir makale ile karşılaşınca, bunun daha geniş kitlelere duyurulması gerektiğini düşündüm. Uluslararası bir dergide yayımlanan “Effect of Muslim Prayer (Salat) on a Electroencephalography and Its Relationship with Autonomic Nervous System Activity” (Namazın Beyin Dalgaları Üzerine Tesiri ve Otonom Sinir Sistemi ile Münasebeti) başlıklı makalede, namaz kılmanın beyin ve kalp sağlığına faydaları anlatılmış. Makalede ayrıca namaz kılmanın, sempatik sinir sisteminin tesirini azalttığına, parasempatik sistemin vücuttaki tesirlerini artırdığına vurgu yapılıyor. Sempatik sistem, kalbi hızlı çalıştırıp tansiyonu yükseltirken; parasempatik sistem, tam aksine kalbi yavaşlatıp tansiyonu düşürür.w Genel olarak, sempatik sistemi baskın olan insanlar erken ölürken, parasempatik sistemi baskın kişiler, Allah’ın izniyle, istatistikî olarak daha uzun yaşar. Makaleye göre; namaz, bedenî ve ruhî rahatlamaya vesile olmakta, endişeyi azaltmakta; dolayısıyla kalb, damar ve beyin sağlığı için oldukça faydalı olmaktadır. Sözkonusu makalede, namaz hareketlerinin sürelerine de temas ediliyor: kıyam ve kıraat 60–90 saniye, rükû 10–15 saniye, rükûdan kıyama kalkınca yaklaşık 5 saniye, secde 10–15 saniye, iki secde arasında oturma yaklaşık 5 saniye, ikinci secde 10–15 saniye, son oturma 30–60 saniye. İlmihal kitaplarında rükû ve secdelere dâir bazı hususlara dikkat çekilir. Rükûda, kol ve bacaklar sakinleşinceye kadar beklemek, rükûdan kalkınca beli iyice doğrultmak ve hemen secdeye gitmemek gerekir. Secdede de durum benzerdir.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin