ÖZKAN: DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKILMALI

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü nedeni ile yayınladığı kınama mesajında; millet olarak, emperyalistlere karşı her zaman uyanık olunması ve demokrasiye mutlaka sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

12 Eylül 1980 Darbesi’nin 37. yıldönümü nedeni ile bir kınama mesajı yayınlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dış güçler ve yerli maşalarının asırlardır sergiledikleri oyunlardan asla vazgeçmeyeceklerine vurgu yaparak, mazlumların son umudu Türk milletinin bu konuda her zaman uyanık olması gerektiğine dikkat çekti.

12 Eylül darbesinin ardından, Amerikan Başkanı’nın cuntacıları,  ‘Bizim Çocuklar’ olarak nitelendirdiğini belirterek, 12 Eylül’ün aslında Türkiye’nin batı çıkarlarına uygun dizayn edilme projesi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ali Özkan;  “Emperyalistlerin en büyük değişmez taktiği, bir ülkede çatışan unsurlar meydana getirmek, sonra da onların çatışmasından nemalanmaktır. İlerici-Gerici, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Devrimci-Ülkücü gibi yapay ayrımlarla, kendi iktidarlarının sürdürülmesi ana stratejileridir. 12 Eylül, dönemin İstanbul sıkıyönetim komutanı Bedrettin Demirel’in, “İhtilalin olgunlaşması için 6 ay bekledik” itirafı ile de ne kadar acımasız olduklarının en bariz göstergesidir. Aynı silahla ülkücüler, yine o silahla devrimciler öldürtülmüş; iki gruba da ajanlar sızdırılmış, provakatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Binlerce gencin hayatını kaybetmesi, yaralanması, askeri müdahale sonrası işkencelere maruz bırakılmasının sonucunda; maalesef depolitize edilen, idealizmden uzaklaştırılan bir gençlik yaratılmıştır” dedi.

Geçmişine Kayıtsız Bir Gençlik Kitlesi Oluşturulmaya Çalışılmıştır

“İhtilalden sonra ülkemizin temel dinamiği olan ehlisünnet haricinde, ne kadar sözde İslami akım varsa hepsi desteklenmiş, ‘böl, parçala, yut’ planı sinsi adımlarla uygulamaya konulmuştur” diyen Başkan Özkan; “Şia, vehhabilik, selefilik ile ilgili akımlar ortalıkta cirit atmış, hain FETÖ şebekesinin tohumları da o yıllarda ekilmiştir. Ilımlı İslam, Yeşil Kuşak projeleri sahneye konulmuş, gençlerin idealizmi törpülenmiş, batı hayranı, kendi kimliğinden uzak, tarihine geçmişine kayıtsız bir gençlik kitlesi oluşturulmaya çalışılmıştır” dedi.

12 Eylül Askeri Darbesi’nin ve yarattığı olumsuz tablonun ve acı tecrübelerin, yeni nesillere mutlaka aktarılması gerekliliğinin de önemine vurgu yapan Başkan Özkan sözlerini; “Büyük mütefekkir S. Ahmed Arvasi’nin dediği gibi “Emperyalizmin ülkemizi din ve mezhep kılığındaki sızma faaliyetlerine karşı uyanık olunmalıdır. Allah bir daha bu millete; 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları bu millete yaşatmasın” şeklinde noktaladı.

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin