SARIBAL; TARIM İFLAS ETTİRİLDİ, İTHALAT ARTIYOR.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ORHAN SARIBAL;  40 MİLYON TON BUĞDAY İTHAL ETTİK  11 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK.


CHP BURSA MİLLETVEKİLİ SARIBAL; TARIMSAL HAMMADDE İTHALATI İHRACATIN 6 KATINA ULAŞTI!

CHP PM üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal; Tarımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal ihracatın ithalata bağımlı olduğunu iddia etti. Değerlendirmede tarımsal ithalat ve ihracat hakkında çarpıcı veriler ortaya koydu. Tarımsal ihracatın ithalata bağımlı olduğunu iddia etti.

‘TZOB’un açıklaması doğru bir değerlendirme değildir!’

“Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından son 10,5 yıllık dönemde, tarım ve gıdayla ilgili 24 fasılda 46 milyar dolarlık dış ticaret fazlası bulunduğu açıklandı. Ancak bu rakam Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticareti bakımından bulunduğu konumu ortaya koymaktan uzaktır.

Ülkelerin tarım ve gıdaya ilişkin dış ticaret verileri değerlendirilirken, Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerin kullandığı Dünya Ticaret Örgütü sınıflandırmasının kullanılması gerekir. Bu sınıflamada tarım dış ticareti, gıda maddeleri ve tarımsal ham maddeler (işlenmemiş ürünler) olmak üzere iki ayrı kalemde değerlendirilmektedir.” dedi.

‘Türkiye Tarımsal İhracatta bile İthalata mahkum durumdadır.’3

“Türkiye AKP’nin iktidar döneminde tarımsal üretimde olduğu gibi, ihracatta da ithalata bağımlı hale gelmiştir. Gıdada ihracatın yüzde 60’ı kadar ithalat yapılmıştır. Tarımsal hammadde ithalatı ise ihracatın 6 katına ulaşmıştır. AKP döneminde 10 milyar dolarlık tarımsal hammadde ihracatına karşılık 60 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Gıda sektörü ithal ettiği hammaddeyi işleyerek yine yurtdışına satmıştır.” şeklinde konuştu.

’60 Milyar Dolar tarım hammaddesi ithalatına ödenmiştir, 40 milyon ton buğday ithal edilmiştir.’

“AKP’nin iktidar döneminde; 40 milyon ton buğday, 17 milyon ton soya, 12 milyon ton mısır, 10 milyon ton pamuk, 7 milyon ton ayçiçeği, 4 milyon ton pirinç ve çeltik ithalatı yapılmıştır.

AKP’li yıllarda pamuk ithalatına 16 milyar dolar, buğday ithalatına 11 milyar dolar, soya ithalatına 7 milyar dolar, ayçiçeği ithalatına 4 milyar dolar, mısır ithalatına 3 milyar dolar, pirinç ve çeltik ithalatına 2 milyar dolar ödenmiştir.”

‘Petrolden sonra en büyük ithalatımız yağlı tohumlara 2 milyar dolar harcadık’

“Öte yandan bu yılın ilk 7 aylık (Ocak-Temmuz) döneminde ithal edilen yağlı tohum ve türevleri miktarı 3,7 milyon tondur. Bunun 1,3 milyon tonu soya fasulyesi, 960 bin tonu küspe, 835 bin tonu ise ham yağdır. Bu dönemde ithal edilen buğday 2,2 milyon tona, mısır 500 bin tona, pirinç 180 bin tona ulaşmıştır. Pamuk ithalatı 600 bin tonu; mercimek ithalatı ise 200 bin tonu aşmıştır.” vurgusunda bulundu.

‘İhracat artırılamıyor ithalat azaltılamıyor tek çare desteklemelerin doğru planlı yapılmasıdır’

“Türkiye ekolojik zenginlik ve ürün çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilmiyor; ihracat artırılamıyor, ithalat düşürülemiyor. Oysa Türkiye 1980’li yıllara kadar büyük ölçüde kendini besleyebilen bir ülke idi.

Tarımda dış ticaret dengesinin ihracat yönünde sağlanabilmesi; ancak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, destekleme araçlarının doğru ve amaca uygun olarak kullanılması, planlı ve emekten yana politikalarla sağlanabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin