SARIBAL:”TARIMSAL ÜRETİMDE ELEKTRİK KDV’Sİ KALKSIN”

HÜKÜMET ÇELTİK ALIM FİYATIYLA ÜRETİCİYİ AÇLIĞA MAHKUM EDECEK


TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN ELEKTRİKTE KDV KALDIRILMALI

CHP PM Üyesi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Çeltik alım fiyatlarıyla ilgili mecliste düzenlediği basın açıklamasında hükümetin çeltik alım fiyatının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında maliyetler ve açıklanan fiyatlar hakkında bilgi veren Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü;

  • Geçen yıl ton başına 1.580 lira olan çeltik alım fiyatı, bu yıl için 1.675 lira olarak açıklandı. Oysa çeltiğin çiftçiye maliyeti 2.000 TL/Ton civarındadır.

  • TÜFE bir yılda yüzde 8 oranında artmasına karşılık çeltik alım fiyatındaki artış yüzde 6’da kaldı.

  • Türkiye AKP döneminde 4 milyon tonu aşkın pirinç ve çeltik ithal etmiş ve 1,9 milyar dolar ödemiştir.

  • Çeltiğe verilen ton başına 100 lira destekleme priminde tam 8 yıldır artış yapılmamıştır.

‘DESTEKLEME PRİMLERİ 8 YILDIR AYNI’

Bu yıl çiftçiye maliyeti 2.000 TL/Ton civarında olan 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltiğin alım fiyatı ton başına 1.675 lira olarak açıklandı. Geçen yıl alım fiyatı ton başına 1.580 lira olarak tespit edilmişti. Öte yandan çeltiğe verilen ton başına 100 lira destekleme priminde tam 8 yıldır artış yapılmamıştır

‘ÜRETİM ARTIŞI İHTİYACI KARŞILAMIYOR PİRİNÇ İTHAL EDİYORUZ’

Son yıllarda çeltik verimi ve üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır.  Bunun nedeni 2000 yılında yerli araştırıcılar tarafından geliştirilen yüksek verimli bir çeşit olan Osmancık-97 çeşidinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 2000 yılında dekar başına 600 kg olan çeltik verimi günümüzde 800 kiloya yaklaşmıştır.

‘4 MİLYON TON PİRİNÇ İTHALİNE 1,9 MİLYAR TL ÖDEDİK’

Ancak henüz iç tüketimin tamamı karşılanamamaktadır. Bu nedenle ihtiyaç duyulan pirincin bir kısmı ithal edilmektedir. AKP’li yıllarda 4 milyon ton pirinç ve çeltik ithalatı yapılmış ve karşılığında 1,9 milyar dolar ödenmiştir.

2015 yılında çeltik ithalatının büyük çoğunluğu ABD, Rusya Federasyonu, Portekiz, Bulgaristan ve Yunanistan’dan yapılmıştır. Pirinç ithalatı ise Hindistan, İtalya, Yunanistan, Pakistan ve Bulgaristan’dan gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 70’i Marmara, yüzde 26’sı Karadeniz, yüzde 2’si Güneydoğu Anadolu, yüzde 2’si ise Orta Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır.orhan-saribal

Edirne toplam çeltik üretiminin yüzde 42’sini gerçekleştirirken; bu ilimizi yüzde 13 payla Samsun, yüzde 12 payla Balıkesir, yüzde 10 payla Çanakkale ve yüzde 6 payla Çorum izlemektedir.

‘ÇELTİĞİN TON MALİYETİ 2000TL ,TMO ALIM FİYATI 1675TL’

Çeltiğin çiftçiye maliyeti 2.000 TL/Ton civarındadır. TMO’nun açıkladığı ton başına 1.675 liralık müdahale alım fiyatı, 100 liralık prim ödemesi de dahil, çiftçinin maliyet fiyatının çok altındadır. Çiftçimizin mağdur olmaması için bu fiyatın kesinlikle yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

‘TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN ELEKTRİKTE KDV KALDIRILMALI’

Öte yandan; çiftçimizin üretimde kullandığı mazot ve tarım ilacı ile sulamada kullandığı elektrikte KDV kaldırılarak birim fiyatların düşürülmesi sağlanmalıdır. Ayrıca ürün bazında örgütlenme artırılarak, çiftçilerimize daha güçlü bir ürün pazarlama ortamı sağlanmalıdır. Çeltik alım fiyatları gözden geçirilmezse Çeltik üreticileri açlığa mahkum edilecek demektir.

Öte yandan ülkemizde gerek üretim maliyetlerinin yüksek oluşu gerekse rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin verimlerindeki yükseklik, üreticinin ve çeltik üretiminin korunmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca çeltik hasat döneminde kesinlikle ithalat yapılmamalıdır.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin