SU’DAN SONRA, KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ DE DÜŞÜYOR

Karacabey Belediye Meclisi’nin Aralık 2017 Olağan Toplantısı’nda Görüşülecek


EVSEL KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ DE DÜŞÜYOR

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Aralık / 2017 Dönemi Olağan Meclis Toplantısı 06.12.2017 Çarşamba günü saat:18.00’ de Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

Karacabey Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında, geçtiğimiz ay BUSKİ tarafından suya yapılan yüzde 10 indirimden sonra,su faturaları ile birlikte abonelere tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Toplama Bedelinin de bazı  ilçelerde fahiş olduğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından bizzat dile getirilmiş, evsel katı atık toplama bedelinin yeniden gözden geçirilerek bir miktar indirim yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Karacabey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Karacabey Belediye Meclisi Aralık Dönemi Olağan Toplantısında görüşülmek üzere sunacağı metin şöyle:

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün 10/10/2017 tarih 42819669-312.02.02-E.173134 sayılı yazısı ve yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 2017/247, 572 esas sayılı karaları gereği; Karacabey İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplama ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımızın söz konusu hizmetler için oluşan giderleri karşılayabilecek tam maliyet esasına göre oluşturulan Evsel Katı Atık Toplama Tarife Raporu hazırlanmış olup, katı atık toplama bedelinin belirlenmesi hususunda Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını müsaadelerinize arz ederim.Ali Özkan Karacabey Belediye Başkanı”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin