Tıp fakültesi öğrencilerine ve hastalara ‘ben’ taraması

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği ücretsiz ‘ben’ taramaları etkinliğini bu yıl da “Tek Bir Cildiniz Var” sloganı ile yaptı.


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Avrupa ve Türkiye’de gerçekleştirilen “Euromelanoma” kampanya merkezlerinden biri olarak ücretsiz “ben” taraması gerçekleştirdi. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nın dört polikliniğinde Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu, Prof. Dr. Kenan Aydoğan, Uzm Dr. Serkan Yazici ve bölüm asistanlarının katılımı ile tüm vücut ben taraması ve dermoskopik inceleme yapıldı.

Bu yıl 5. kez düzenlenen kampanyada hakkında bilgiler veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, hedef kitle olarak tıp fakültesinden mezun olacak intern doktorları ve hastaları belirlediklerini söyledi. Tarama esnasında çok sayıda farklı bulguya rastladıklarını belirten Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan; “Öğrencilerimizi ve hastalarımızı ücretsiz muayeneye tabi tuttuk. Çok farklı bulgulara rastladık. Bazılarında dönüşüm gösterebilecek ben bulguları tespit ettik. Bunların izlenmesi için gerekli bölümlere sevkini gerçekleştirdik. Taramaya ek olarak intern doktorlara şüpheli pigmente deri lezyonlarının özellikleri, deri kanserlerinin belirtileri erken tanının önemi ve korunma yöntemleri ve güneşten korunma prensipleri vurgulandı. Ayrıca katılımcılara el bilgilendirme broşürleri dağıtıldı” şeklinde konuştu.

Belçika’da 1999 yılında başlayan zamanla tüm Avrupa ülkelerinin katılımıyla genişleyen bir proje olan Euromelanoma, halkı deri kanserleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin