‘TMMOB Türkiye’nin talan edilmesine karşı olduğu için hedefte!’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) “yıkım ekibi” olarak nitelemesine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan sert tepki geldi. “TMMOB’nin görevi ‘yıkmak’ değil; yapmak, inşa etmek, bakmak, onarmak, denetlemek, korumak ve geliştirmektir” diyen Sarıbal, “TMMOB ülkemizin talan edilmesine karşı verdiği mücadele nedeniyle hedef tahtasına kondu” şeklinde konuştu.

İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün son tabliyesini yerleştirme töreninde yaptığı konuşmada “yıkım ekibi” olarak nitelediği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) hedef tahtasına koyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan tepki geldi. Erdoğan’ın sözlerini mecliste düzenlediği basın toplantısında eleştiren Sarıbal, Erdoğan’ın “Adı mimar, mühendisler odası; işleri güçleri ne biliyor musunuz? Dertleri inşa etmek değil, yıkmak. Bizim her projemiz birileri tarafından protesto edilip yargıya götürülmüştür. Hatta yargıdan engelleyici kararlar çıkartılmıştır. Çünkü bunlar paralelle beraber çalışıyor, tam paraleller” şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Erdoğan’ı geçmişteki sözleriyle eleştirdi

Erdoğan’ın 24 Kasım 2013 tarihinde Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi toplantısı için gittiği Rusya’dan dönerken basına yaptığı açıklamada; “Şimdiye kadar cemaatteki kardeşlerimiz bizden ne istediler de yapmadık. Cemaatin en ileri gelenleri, mensupları bugüne kadar acaba ne getirdiler de Tayyip Erdoğan bunu geri gönderdi. Buna rabbim şahittir” dediğini vurgulayan Sarıbal, “17- 25 Aralık sürecinde AKP’nin yolsuzluk, rüşvet ve hukuksuzlukları ortalığa saçılınca; AKP ile cemaat arasındaki uzun yıllar devam eden menfaat birlikteliği ve rant paylaşımına dayalı yol arkadaşlığı sona erdi. Sayın Erdoğan ‘17 Aralık operasyonu bal gibi darbe girişimidir’ dedi. Ardından ‘Paralel devlet yapılanması’ adı altında cemaate karşı operasyonlar başlatıldı” şeklinde konuştu.

‘Peşkeş çekmek için her şeyi yaptılar’

AKP’nin 14 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı neo-liberal ekonomi politikalarıyla, yandaşı olan sermaye çevrelerinin istekleri doğrultusunda ülkenin doğasını, kırlarını, kentlerini birer rant aracına dönüştürdüğünü belirten Sarıbal, “AKP kamuya, tüm halka ait olan ormanların, meraların, yeraltı zenginliklerinin, derelerin, kıyıların, limanların yandaşlarına peşkeş çekilmesinin önündeki engelleri kaldırabilmek için her türlü mevzuat değişikliğini yaptı” diye konuştu.

‘Yandaşlara kaynak aktarımı yapıldı’

“Yapılan özelleştirmelerle, Cumhuriyet tarihi boyunca yoksul halkın ödediği vergilerle gerçekleştirilen yatırımların hemen hemen tümü satıldı. Bu kuruluşların özelleştirilmesinde düşük fiyatlama yoluyla kamudan yandaş sermaye çevrelerine kaynak aktarımı yapıldı” diyen Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP iktidarından beslenen burjuvazi için devlet; rant-oluşumu ve servet birikimi için bir araç olarak kullanıldı. Kısacası yapılan özelleştirmeler bu çevreler lehine bir kaynak transferi mekanizmasına dönüştü. Öte yandan gerçekleştirilen özelleştirmeler; sanayisizleşmeye, nitelikli iş gücü kaybına, işsizliğin artmasına ve iş güvencesinin yok edilmesine yol açtı.”

‘Gücünü halktan ve bilimden alır!’

Erdoğan’ın TMMOB ile ilgili sözlerini sert sözlerle eleştiren Sarıbal, “Benim de mensubu olduğum TMMOB, 62 yıldır gücünü halkımızdan, üyelerinden ve bilimden alarak; bağımsızlıktan, özgürlüklerden, demokrasiden, eşitlikten, barıştan, emekten, toplumdan yana mücadelesini sürdürmektedir. Çünkü toplumsal ve siyasal alana ilişkin sorunlar, bilim ve teknolojiden ayrı değerlendirilemez” ifadelerini kullandı.

‘TMMOB hedefte çünkü  rant cumhuriyetine karşı!’

“TMMOB’nin görevi “yıkmak” değil; yapmak, inşa etmek, bakmak, onarmak, denetlemek, korumak ve geliştirmektir” diyen Sarıbal, şöyle devam etti:

“Bilimi ve teknolojiyi halkımızın yararına kullanma ilkesini benimsemiş olan TMMOB; her konuyu bilimin ve mühendisliğin evrensel değerlerini, halkımızın çıkarlarını, kamunun yararını gözeterek irdelemeye ve çözüm önerilerinde bulunmaya çalışmaktadır. TMMOB’nin her iktidar döneminde usule veya bilimsel-teknik gerekliliklere uygun olmayan uygulamaları yargıya taşıması, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Böylelikle ülkemizin bir rant cumhuriyeti haline gelmesinin önüne geçilmeye; ortak varlıklarımızın belirli kişilerin ya da zümrelerin tekeline geçmesi önlenmeye ve kamunun, halkımızın çıkarı, yararı korunmaya çalışılmıştır. TMMOB ülkemizin doğasının, kırlarının, kentlerinin talan edilmesine karşı verdiği mücadele nedeniyle hedef tahtasına konulmuştur. TMMOB paralel değil halktır, rant için değil halk için mücadele eder”

‘TMMOB kral çıplak demeye devam edecek’

“TMMOB’nin yol haritası 1970’li yıllarda Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün ‘Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız’ şeklindeki ifadeleriyle çizilmiştir. Hiçbir baskı, yalan, iftira, hakaret ve karalama; TMMOB’yi kamunun, halkımızın, mesleki yararlarımızın savunulmasından ve bu yolda gerçeklerin ortaya konulmasından vazgeçiremeyecektir.  TMMOB; faşizme karşı demokrasiyi, sömürüye karşı emeği, savaşa karşı barışı savunacak; diktatörlüğe ve her türlü baskıya rağmen “Padişahım çok yaşa” diyenlere itiraz ederek ‘Kral çıplak’ demeye devam edecektir. Hani usta demiş ya ‘Kim ne derse desin, sen bildiğin yolda yürü’ TMMOB’un dik duruşu, onurlu yürüyüşü hedeflerden sapmaksızın sürecek.”

Lütfen Paylaşın ve Beğenin