TÜRKÇEMİZ VE İŞ YERİ ADLARI…

GÜZEL TÜRKÇEMİZİN SUYU MU ÇIKTI ?

Kuşkusuz dil uygarlığın temel taşlarından biridir. Dil sadece sesler ve işaretler topluluğu, sadece duygu ve düşünceyi bildiren bir araç yığını değil, aynı zamanda kültür, ahlâk, hukuk gibi  topluluğun kuruluşunu yaratan en önemli öğedir. Çünkü insanın uygarlığı, kültürü, dil olgunluğu ile ölçülmektedir.

Güzel Türkçemiz, cumhuriyet döneminde temiz örnekler kazanmış, Arapça, Farsça tamlamalardan arınmış, cümle yapısı ileri bir aydınlığa ulaşmıştır. Bu aşamada dilimiz net, kısa, derli toplu, yanlışsız bir duruma gelebilmiştir. Cumhuriyet döneminde dilimizin gelişmesinde Büyük Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun büyük faydası olduğu yadsınamaz. Bugün kullanmakta olduğumuz Türk alfabesi dilimizin seslerini eksiksiz, kolay yazmaya yaradığı için yurdumuzda okuma yazmanın  genelleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ziya Gökalp: “Bu dil ağzımda annemin sütüdür.” diyerek Türkçe konuşulmasının ve yazılmasının önemini  en güzel gerekçesini açıklamıştır.

Gerçek şudur ki: Türkçe yeryüzündeki dillerin en güzeli ve en zenginidir. Şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca: “Türkçem benim ses bayrağım!” diyerek dilimizin ulusal  benliğimize olan etkisini ne güzel anlatmıştır. Büyük Atatürk ise: “Türk demek, dil demektir. Ulusun çok açık niteliklerinden birisi de dildir. Her şeyden önce ve kesinlikle, Türkçe konuşulmalıdır. Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Peki biz ne yapıyoruz? Dün  yabancı dildeki bir iş yerini açılış fotoğrafı ile destekleyerek şöyle yazdık:

Karacabey “Sevgi Yolu”nda (!) “Baby Kid’s” adlı bir iş yeri açılmış. Lütfen iş yerlerimize Türkçe adlar verelim. Açılışı gerçekleştiren ilçe yöneticilerine bu hususu anımsatmak isteriz.

Bir de “Sevgi Yolu “değil! “Dr. İsmail Hakkı Bilgin Caddesi..”  Ve de lütfen bugün sokağa adını vereceğimiz kişileri yarın unutacak ve onun yerine uyduruk isimler kullanacaksak o ismi hiç vermeyelim daha iyi.“

Aman Allah’ım! Biz ne büyük günah(!) işlemişiz!  Oysa, “Türkçemize sahip çıkalım ve iş yerlerimize yabancı değil, Türkçe adlar verelim” demiştik.Üstelik sadece orası yeni açıldığı için oranın açılış fotoğrafını koymuştuk ama sözümüz tüm yabancı adlı iş yerlerine idi.  İş yeri sahibi ve yakınları, bizi adeta topa tuttu! Vay, kazançlarında gözümüz mü varmış? Kıskanmış mıyız?!!! Niye başkalarını görmüyor da onları görüyor muşuz? örneği daha bir sürü  saçma saldırı…

Biz dediğimizi yineliyor ve altını çizerek; “ İŞ YERLERİMİZE TÜRKÇE İSİM VERİLMESİ” konusunda  yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın önerisi ile Karacabey Belediye Meclisi,”Temiz Tabela Etkinliği” adı altında gerekli kararı almalı ve iş yerlerine yabancı dilde ad verilmesini yasaklamalıdır. Ya da Belediye Başkanı, yabancı isimli yerlerin açılış törenlerine katılmayı sırf bu gerekçe ile kabul etmemelidir.

Belediyenin amacı, yabancı özentiliğini ortadan kaldırmak ve özümüze dönmek olmalı. Beldemiz, görüntü kirliliğine neden olan Türkçe’yi bozan, yozlaştıran, yabancı özentisi reklam tabelalarından kurtarılmalıdır. Bunu yaparken kimsenin canını yakarak, üzerine gidilmemeli. Öncelikle uygulama yeni tabela almak isteyenlerden başlatılmalı. Uluslararası markalar, bu zorunluluğun kapsamı dışında tutulmalı.

Tescilli olmayan eskiler ise zaman içinde düzeltilme yoluna gidilmeli. İnanıyoruz ki, ancak  böylelikle kültür ve dil erozyonu önlenmiş olacak.

Hem güzel Türkçemizin suyu mu çıktı?

Kesinlikle bu bir “özenti”

Bize özenen yabancı var mı?

Biz neden özeniyoruz? Aşağılık kompleksimiz mi var?!!

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin