(TZOB) Genel Başkanı Bayraktar’ın borçlu çiftçiyi rahatlatacak önerileri

-Kredi ve elektrik borçlarının yapılandırılması üreticimizi rahatlatacaktır…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından

kullandırılan takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi

borçlarının 5 yıl vadeyle yapılandırılması borçlu çiftçimizi

rahatlatacak, üretimde kalmasını sağlayacak”

-“Bu düzenlemeden önce borçlarını yapılandıran ve ödemeleri

devam eden borçlular, talep etmeleri halinde, bu düzenlemenin

taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas

alınarak yararlandırılacak”

-“Tarımsal kredi borçları konusundaki açıklamalarımız,

sık sık yetkilileri uyarmamız kanunun çıkmasında etkili oldu.

Yapılandırma olmasaydı borçlar çevrilemeyecek hale gelecekti”

-“Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan

borçların 18 eşit takside kadar varan taksitlerle yapılandırılması da

çiftçimizin önemli bir sorununu çözecek”

-“Sulamada elektrik giderleri çiftçimiz için önemli bir yük

haline geldi. Elektrikteki yüzde 18’lik KDV ile fon ve paylar

kaldırılmalı, birim fiyatı düşürülmeli, üreticimizin elektrik maliyeti

düşürülmelidir”

-“Hayvancılık işletmeleri, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları

çiftliği, tarımsal amaçlı soğuk hava depolarında kullanılan

elektrik de tarımsal sulama abone grubu tarifesine dahil edilmeli,

maliyetler aşağı çekilmelidir” 
 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi borçlarının 5 yıl vadeyle yapılandırılmasının borçlu çiftçiyi rahatlatacağını, üretimde kalmasını sağlayacağını bildirdi.

Bayraktar, “Tarımsal kredi borçları konusundaki açıklamalarımız, sık sık yetkilileri uyarmamız kanunun çıkmasında etkili oldu. Yapılandırma olmasaydı borçlar çevrilemeyecek hale gelecekti. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçların 18 eşit takside kadar varan taksitlerle yapılandırılması da çiftçimizin önemli bir sorununu çözecek” dedi.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, TBMM’de kabul edilen torba kanuna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacaklarının, kanun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Yüzde 11’lik faizin yüzde 5’ini çiftçi karşılayacak-

Borçlara uygulanan faizin yüzde 11 ile sınırlandırılacağını ve bunun yüzde 6’sının Hazine, yüzde 5’inin çiftçi tarafından karşılanacağını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksit, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitler 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenecek.

Bu düzenlemeden önce borçlarını yapılandıran ve ödemeleri devam eden borçlular, talep etmeleri halinde, bu düzenlemenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılacak.Bu düzenlemeden yararlanılması için dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı aranacak.

Yapılandırılan alacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi halinde, borçlu, ödenmeyen tutarın 90 gün içinde faiziyle birlikte ödenmesi şartıyla düzenlemeden yararlanılmaya devam edecek. Ancak taksitlerin bu sürede de ödenmemesi durumunda, yeniden yapılandırma iptal edilerek, banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel hale gelecek.”

-Elektrik borçları da yapılandırılıyor-

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlardan, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçların yeniden yapılandırılacağını belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlardan, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar da yeniden yapılandırılacak. Borçlu, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, elektrik dağıtım şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunacak ve ilk taksidi 2017 yılının Ekim ayının sonuna kadar ödeyecek.

TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen alacaklar da bu hükümlerden yararlanacak.

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmayacak; yurtiçi üretici fiyatları endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Borçlu; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden birisini seçecek.

İlk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak. Bu düzenlemeden yararlanmak için borçluların dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri şart olacak.

Bu düzenlemeden önce dava konusu edilen veya icra takibi başlatılan alacaklar için borçlunun bu düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunması halinde davalar sonlandırılacak, icra ve takip işlemleri durdurulacak.”

Tarımsal sulamada elektrik giderlerinin çiftçi için önemli bir yük haline geldiğini bildiren Bayraktar, “elektrikteki yüzde 18’lik KDV ile fon ve paylar kaldırılmalı, birim fiyatı düşürülmeli, üreticimizin elektrik maliyeti düşürülmelidir. Hayvancılık işletmeleri, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftliği, tarımsal amaçlı soğuk hava depolarında kullanılan elektrik de tarımsal sulama abone grubu tarifesine dahil edilmeli, maliyetler aşağı çekilmelidir” dedi.

Bayraktar, zirai kazanç elde edenlerin de gelir vergisini düzenli ödeyenlere getirilen yüzde 5 vergi indiriminden yararlanacağını bildirdi.

Lütfen Paylaşın ve Beğenin