YENİKÖY’Ü TALAN ETTİLER !

KARACABEY YENİKÖY’DEKİ KAMU MALLARI ZİYAN EDİLDİ !!!

İdrak etmekte olduğumuz Mübarek Ramazan  Ayı’ndan sonra çoğumuz tatil amacıyla Karacabey Yeniköy Boğazına, Malkara’ya ya da Kurşunlu’ya koşacağız. Acaba geçen yazdan bugüne  dek oraları nasıl bıraktık, biliyor muyuz? Kendi özel eşyalarımıza gösterdiğimiz özeni kamu mallarına ve ortak yaşam alanlarına da göstermemiz gerektiğini kuşkusuz biliyor ama bazılarımız maalesef uygulamıyoruz.!!! Bilindiği gibi, kamu malları, bir ülkedeki halkın ortak faydalanması için tahsis edilen mallardır. Bir malın kamu malı olabilmesi için öncelikle devletin, mahalli idarelerin olması ve halkın ortak yararına sunulması gerekir. Her şeyi yerel yönetimlerden beklemek haksızlığını niçin inatla ve değişmez bir tutumla sürdürmeye devam ediyoruz ki?

Kamu malları ve ortak yaşam alanları, onları kullanan kişilere emanet edilmiştir. Emaneti korumak da insanlık görevidir, bir erdemdir. Bunların tümünün kolluk kuvvetleriyle denetlenmesi olanaksızdır.Bu mal ve hizmetler halktan toplanan vergilerle veya bağışlarla tedarik edilir ve devlet malı olarak da adlandırılır.11

Bu haberimizin başlığı: “KARACABEY BELEDİYESİ YENİKÖY ‘ü İHMAL Mİ  ETTİ ? !!!” olabilirdi. Ancak gördük ki, belediyenin hiç ama hiç günahı yok! O, yapıyor ama halkımız  hoş kullanmıyor ve kırıp döküyor. Kuşkusuz bu  sağı solu kırılmış piknik masaları, bir parçası koparılıp alınıp götürülmüş metal spor aletleri böyle kalmayacak. Bayramla birlikte başlayacak olan turizm sezonu için belediyece yenilenecek. Yenilecek ama, ama hepimizin ödediği paralarla…Yaşadığımız yerlerin niteliği kişilerin karakterini, zevk ve estetiğini, kültürünü yansıtır. Kamuya ait park, bahçe, yeşil alan ve temiz bir çevre kültürün aynasıdır. O halde kamu mallarına gösterilen özene bakarak, o toplumun karakter yapısı ve kültürü hakkında kolaylıkla fikir sahibi olmak mümkündür.Üstelik kamu mallarının korunmasına saygılı olmak,  başkalarının hakkına saygılı olmak yanında kendimize olan saygının da bir gereğidir. Kuşkusuz bu bilincin oluşması da eğitimle olanaklıdır.Karacabey Yeniköy’deki kamu mallarını koruyup gözetenlere selam olsun derken, fotoğraflarda göreceğiniz eser (!) sahiplerine de “Bravo!” diyoruz! 13951034126

 

 

 

 

Lütfen Paylaşın ve Beğenin